headphones newspaper video-player
Starta testet

Jacob Spangenberg

91%företagsvänlig
Arbetar som ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd för Centerpartiet. I mitt tidigare yrkesliv har jag arbetat som rådgivare och konsult för utveckling av småföretag särskilt på landsbygden. Min politiska ambition är att det ska kunna gå att kombinera tillväxt med rättssäker tillsyn i den kommunala verksamheten. De flesta nya arbeten tillkommer i småföretagen och samhället måste genom bland annat regelförenkling, skapa en god "mylla" för utveckling och inte minst för möjligheten att anställa nya medarbetare.