headphones newspaper video-player
Starta testet

Helena Gellerman

100%företagsvänlig
Efter 12 år som fritidspolitiker i kommunpolitiken vill jag nu ta steget till nationell nivå, där förändringar inom transportsektorn, utbildning/forskning och företagande är viktiga områden för mig. Jag har arbetat internationellt inom fordonssektorn i 30 år och sista åren fokuserat på självkörande bilar. Utvecklingen inom detta område kommer att på ett genomgripande sätt förändra samhället genom t ex ökad personlig rörelsefrihet, förändrad arbetsmarknad samt möjlighet att bygga fler bostäder centralt. Utbildning och forskning handlar om individens möjligheter och frihet att forma sitt eget liv samt Sveriges konkurrenskraft, två hörnpelare i ett liberalt samhälle. Konkurrenskraftiga och framgångsrika företag är en förutsättning för att vi ska kunna ta kostnaden för skola, sjukvård och rättsväsende. Med en bror som småföretagare känner jag också till deras villkor där regelverket måste underlättas. Jag är civilingenjör, uppvuxen med liberal politik via mina föräldrar som var riksdagsledamot (mamma) och politisk redaktör (pappa) och har bott i Göteborgsområdet hela mitt liv. Med min bakgrund inom fordonsindustrin och transporter vill jag verka för att Sverige gör rejäla satsningar både på kollektivtrafiken och vägtransporter, ger mer resurser till kunskapsskolan och underlättar för företagare och då speciellt småföretagare. Det behövs fler ingenjörer i riksdagen som förstår teknikens möjligheter och som kan verka för att den används för att möta människors behov.