headphones newspaper video-player
Starta testet

Evamarja Andersson

94%företagsvänlig
Egenföretagare i drygt trettio år med anställda, i dag tjänstledig Gymnasielärare utifrån politiskt uppdrag. Medlem i moderaterna i Gävle Kommun. Företagen har en stor betydelse för hur samhället mår. Därför behövs det förenklingar för företagen och företagandet för fler jobb och möjligheter till utveckling. Jag har en stark tro på att alla människor har en inneboende kraft som lyfter när man hittar rätt, i skolan, arbetslivet och samhället. Alla ska ges en chans att forma sitt eget liv, med eget ansvar men med hjälp och stöd om det behövs under livets gång. Barn, ungdomar och hur de lyckas i livet är viktigt för individen och för samhället. Därför vill jag se fler familjecentraler gärna privata som ger förebyggande stöd för familjer och barn. För mig är ett positivt och tryggt samhälle grunden att bygga på.