headphones newspaper video-player
Starta testet

Eva Johansson

90%företagsvänlig
I mer än halva mitt liv har jag jobbat med landsbygdsutveckling i olika former. Lever på en gård där vi driver småföretag i olika former. Småskalig livsmedelstillverkning, skogsbruk, konsultverksamhet och turism är våra olika verksamhetsgrenar. Sitter i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i Svenljunga Kommun, där jag även varit ordförande i Kommunstyrelsen 2006-2014.