headphones newspaper video-player
Starta testet

Dick Hellman

94%företagsvänlig
Moderat som tror att man själv vet bäst vad ens pengar ska gå till. Skatter ska hållas på lägsta möjliga nivå. Företag ska befrias från så mycket byråkrati som möjligt. I varje givet tillfälle ställer jag frågan, varför ska vi lägga skattepengar på detta? Kan vi göra på något annat sätt?