headphones newspaper video-player
Starta testet

Daniel Filipsson

100%företagsvänlig
Kommunstyrelsens ordförande i Alingsås sen 10 år. Verkar för bättre villlkor för företag och företagare. Så gör vi Alingsås starkare!