headphones newspaper video-player
Starta testet

Christopher Frantz

88%företagsvänlig
Jag är sjökapten och bor tillsammans med min sambo på Ågesta strax söder om Farsta. Engagemanget i Medborgerlig Samling har växt fram och sedan sommaren 2017 är jag aktivt engagerad i infrastrukturfrågan. Jag är inte yrkespolitiker, snarare politiker med yrke. Åren som gått, jobben som passerat, har lärt mig att man lär sig något nytt varje dag. Jag har jobbat i skolan, på resturang, på restaurangbåtar, som telefonförsäljare, som sjökortsframställare, på lager, till sjöss som jungman, matros, servitör, hovmästare, intendent, kock, bås, 2e styrman, överstyrman, som nautisk och HSSEQ inspektör, som trädgårds- och jordbruksarbetare. - Långsiktig infrastrukturspolitik byggs på verkligheten - Skatt på ägande slår fel, vägavgifter skall direkt återinvesteras i infrastrukturen (fordonskatt ska avskaffas till förmån för vägavgift, likt systemen i Tyskland / Österrike) - Kritiskt pröva samhällsnyttan av kostnadskrävande projekt (NEJ till: Höghastighetståg & Horsstensleden) - Landsvägen är vägen till Sverige: En förbättring av hela Sveriges infrastruktur är en nödvändighet, istället för att låsa satsningen vid ett projekt som i grunden påminner om Göta Kanal - Av egen erfarenhet i familjen: Din rätt till Ditt eget liv är lika stor som Din rätt till Din död Jag är tacksam för möjligheten att få kandidera för Medborgerlig Samling till: – Riksdagen (Plats: 44) – Stockholms Läns Landstingsfullmäktige (Plats: 4) – Huddinge Kommunfullmäktige (Plats: 1)