headphones newspaper video-player
Starta testet

Christian Carlsson

95%företagsvänlig
Christian Carlsson, 31 år, Bromma. Förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU). Juristexamen från Stockholms universitet. (F.d. arbetsrättslig rådgivare, och styrelseledamot Stockholm Business Region AB.) Viktigaste valfrågor: 1. Fler poliser och hårdare straff 2. Ett företagsklimat i världsklass och 3. Tuffare krav på integration. För att klara de utmaningar Sverige står inför krävs ett företagsklimat i världsklass. Vi behöver minska risken och kostnaden att anställa så att fler får chansen till ett jobb. Tillåt lägre ingångslöner och reformera LAS i grunden både när det gäller turordningsregler, grund för uppsägning och återanställningsrätt vid uppsägning. Sverige behöver också en skattepolitik och ett utbildningssystem som gör att små företag kan växa sig starka här, istället för att flytta utomlands. Konkurrenskraften behöver stärkas. Skatterna ska vara låga så att det lönar sig att jobba och driva företag. Avskaffa värnskatten, skrota 3:12-reglerna och sänk bolagsskatten. Som jurist kommer jag att arbeta i Sveriges riksdag för en ny straffrättsreform för hårdare straff, men också för ett företagsklimat i världsklass. Rösta KD och kryssa Christian Carlsson, den 9 september! Läs mer på www.christiancarlsson.se