headphones newspaper video-player
Starta testet

Åsa Hartzell

100%företagsvänlig
Jag har en utbildning i ekonomi och driver sedan 25 år mitt eget företag i Göteborg och är medlem i Företagarna. Idag är jag fritidspolitiker i opposition, sitter i fullmäktige och är vice ordf. för Park och Naturnämnden. När jag är ledig kopplar jag av med sport i alla dess former antingen på banan eller framför TV. I min roll som företagare ser jag tydligt hur viktigt det är att arbetsmarknad, sjukvård, utbildning och bidrag stämmer överens. Det måste alltid löna sig att gå från bidrag till arbete, vi måste ställa krav på att systemet fungerar effektivt och inte utnyttjas. Ett bidragstak är en del i detta liksom inträdesjobb och höjt RUT-avdrag för att snabbt stimulera flera jobb som inte kräver lång utbildning. Vår miljö ligger mig också varmt om hjärtat. Skräpet från havet är ett hot mot miljön – och livet. Nät, plastbitar och linor är hälsovådliga för människor, boskap och vilda djur. När plasten bryts ner till mikroplaster tas den för föda och blir en del av krestloppet. Jag är Moderaternas kandidat nr 5 på Riksdagslistan och nr 15 till Göteborgs Kommunfullmäktige