headphones newspaper video-player
Starta testet

Annika Qarlsson

94%företagsvänlig
Talesperson för arbetsmarknad, integration och jämställdhet som är mina viktigaste frågor. Kandiderar i Västra Götaland västra - kranskommunerna runt Göteborg. Har 20 års erfarenhet av handel och 20 års erfarenhet av politik.