headphones newspaper video-player
Starta testet

Annette Carlson

100%företagsvänlig
Jag är uppvuxen i en företagarfamilj där i stort sett alla vuxna i närmaste släkten drev företag. Sedan 2010 är jag kommunalråd i Borås. En gång i tiden utbildade jag mig till gymnasieingenjör med maskinteknisk inriktning och fick en anställning som ritare på en elkonsultbyrå. Efter ca 10 år valde jag att utbilda mig till lärare, SO 4-9. Politiskt aktiv har jag varit sedan tonåren och mitt första politiska uppdrag fick jag som ersättare i Byggnadsnämnden. Nedan några av våra förslag för företagandets växtkraft som Moderaterna i Borås fastställt och kommer driva under nästa mandatperiod. - Tjänstegarantier erbjuds i all myndighetsutövning. - Särskild vikt ska läggas vid förutsättningarna till företagande i stadsplaneringen. - Kommunen ska ha en konkurrenspolicy. - Dialog och serviceperspektiv ska råda i myndighetsutövning (Rättviksmodellen). - Regelbunden översyn ska göras av kommunens verksamheter, för att undvika osund konkurrens. - Lagen om Valfrihet och ramavtal ska förordas framför entreprenader enligt Lagen om offentlig upphandling. - Kommunen ska aktivt uppvakta företag att etablera sig i Borås. - Kurserna Företagsekonomi 1 och Ung Företagsamhet ska erbjudas som valbara kurser på gymnasiet. - Näringslivet ska ses som en självklar resurs vid undervisning kopplad till företagande och entreprenörskap.