headphones newspaper video-player
Starta testet

Anna Hård af segerstad

100%företagsvänlig
Jag har en ekonomie magisterexamen från Stockholms universitet och har bland annat jobbat för en bank, omvärldsanalytiker för en dagligvaruföretag och för ett förlag. Efter valet 2014 blev jag vald till oppositionsråd för Moderaterna i Västerås stad. Viktiga frågor för tillväxt, bättre företagsklimat och en hoppfull framtid är: En likvärdig skola med fokus på varje elevs kunskapsmål. Det måste bli lättare att starta och driva företag i Sverige och att gå från nyanländ till nyanställd. Det är viktigt med tidiga och tydliga insatser till ungdomar som begår brott. Ingen ska behöva känna oro för att bli gammal - det behövs fler trygghetsboenden och ökad valfrihet inom omsorgen. I en orolig omvärld behöver Sveriges försvarsförmåga stärkas. Du får gärna kryssa Anna Hård af Segerstad: Nr 2. Kommunfullmäktige i Västerås. Nr 7. Riksdagen, valkrets Västmanland.