headphones newspaper video-player
Starta testet

Anna Danielsson

95%företagsvänlig
Moderatkvinna med bred bakgrund inom hotellverksamhet, internationell satellit-tv och tillverkningsindustri, både stor och liten. Stort engagemang för bättre klimat för företag, företagare och företagsamhet. Det ska var enklare att anställa, flexiblare regler med omskriven LAS och lägre arbetsgivaravgift för unga anställda. Vill se mer av nyföretagsamhet, ung företagsamhet och lyfta kvinnors företagande. Det räcker inte med att bara 27% av Sveriges halva befolkning ges förutsättningar för att lyckas pga gamla föreställningar om företagande. Detsamma gäller bristen på kompetens som, med nya förslag, kan sökas bland kvinnor och tjejer om rätt förutsättning kommuniceras. Sveriges regioner, universitet och finansiärer måste också bli bättre på att tillvarata innovationer och nytänkande inom såväl teknisk industri som besökdsindustri och kreativa näringar.