headphones newspaper video-player
Starta testet

Anita Thuresson

100%företagsvänlig
Ekonomiansvarig i eget företag, kommunpolitiker. Viktiga frågor: Förenkla regler för småföretagare Verka för att skogs- och markägare ensam har rätten att bestämma om sina egna marker Turism - en växande och viktig näring i vårt område. Det ska löna sig att arbeta - därför måste vi också se till att pensionärerna, som jobbat och betalat skatt, ska ha en dräglig tillvaro. Infrastruktur på landsbygden - många av våra vägar är undermåliga, och lokaltrafik saknas på många ställen. Verka för ett tryggare Sverige