headphones newspaper video-player
Starta testet

Anders Gäfvert

94%företagsvänlig
Kommunalråd: sedan 2006, 4 år i majoritet och 8 år i opposition. Övriga viktiga uppdrag: SKL:s Utbildningsberedning, vice Ordf. Kommunförbundet Västernorrland, Rapportör EFNS FoIoN-Gruppen Undertecknad kommer att verka för att utveckla Västernorrlands län och då speciellt inom områdena kommunikationer (infrastruktur), företagsetableringar, företagsklimat, forsknings- och utbildningsresurser, försvarmakten boendemiljö, besöksnäring/turism samt att sjukvården måste bli mer jämlik och de skillnader som finns i sjukvårdens kvalitet och tillgänglighet mellan olika delar av landet ska minska.