headphones newspaper video-player

Kontakt

Hör gärna av dig till oss om du har frågor kring Företagarnas arbete inför Valet 2018.

Politik och analys:

Anna Libietis, 070-7887 439, anna.libietis@foretagarna.se

Press:

Hannes Mård,  070-788 74 55, hannes.mard@foretagarna.se

Projektledning:

Ulrika Emegård, 08 406 17 79, ulrika.emegard@foretagarna.se

Intranät/förtroendevald:

Logga in med ditt medlems/anställda-inlogg här för att hitta material kring hur du arbetar med Valet2018 på din ort!

Övriga kontakter:

Medlemssupport, riks- och regionala kontor och föreningar hittar du på vår kontaktsida.

Så kan företagsklimatet förbättras!

Genom minskad regelbörda, sänkt skattetryck och tillgång till kompetent arbetskraft kan företag växa. Det ger fler jobb, ökad tillväxt och välfärd, samt fler människor som förverkligar sin dröm som företagare.

Räkna ut ditt medlemspris nu

Gå med i Sveriges största organisation för småföretagare. Se vad ditt medlemskap kostar: