headphones newspaper video-player
Företagarnas valkampanj 2018
Mindre företag står för #4av5jobb. Låt det märkas på din röst!

Här kan du följa hur vi, Sveriges största organisation för företagare, sätter fokus på företagarfrågor i valet 2018.

#4av5jobb skapas i mindre företag. Hela 74 procent av Sveriges företag är enmansföretag. I dag går vi mellan företag och anställning (eller så blandar vi båda samtidigt) för att kunna bo där vi vill, göra det vi vill och få livet att gå ihop. 

Men, företagare har idag fler lagar och regler än någonsin att förhålla sig till och de formar tillsammans en tung byråkrati. Företagare saknar samma rättigheter som anställda till föräldraledighet och sjukskrivning. Det saknas arbetskraft och flertalet förslag har lagts fram för att höja skatterna som kommer begränsa möjligheten att starta och utveckla mindre företag. 

Var med och påverka partierna att prioritera företagarfrågor och föreslå förändringar som stärker möjligheterna att framgångsrikt driva företag i Sverige. 

Företagare drivs av framtidstro och möjligheter. Det är människor som tror på handling mer än ord!

Så kan företagsklimatet förbättras!

Genom minskad regelbörda, sänkt skattetryck och tillgång till kompetent arbetskraft kan företag växa. Det ger fler jobb, ökad tillväxt och välfärd, samt fler människor som förverkligar sin dröm som företagare.

6 viktiga valfrågor i film

Frågor vi driver just nu

Småföretagsbarometern

Varje år presenterar vi rapporten Småföretagsbarometern, i samarbete med Swedbank  och Sparbanker...

22 mar 2018 | Riks | Arbetsmarknad | Rapport

Jakten på sommarjobbarna

Det är sommarjobbarnas marknad i år. Många som söker sommarjobb kommer i att ställa ökade krav och få företagare kommer kunna förlita sig på att den ”perfekta sommarjobbaren” hö...

Räkna ut ditt medlemspris nu

Gå med i Sveriges största organisation för småföretagare. Se vad ditt medlemskap kostar:

Missa inget med Politik i veckan

Vi kan företagande!

Företagarnas experter påverkar beslutsfattare på både nationell och lokal nivå. Vi driver företagarpolitiska frågor genom analyser, fakta och egna undersökningar.

Företagarna i Almedalen

Företagarna fanns på plats hela veckan och deltog i debatter och paneler.