Valet 2018
Mindre företag står för #4av5jobb. Låt det märkas på din röst!
Företagarna tycker

Quizza till seger

Var i landet kan man mest om företagande? Gör quizzet och dela!

Så kan du påverka

Tyck till, sprid ordet och ladda ner stickers.

#4av5jobb-turnén rullar vidare till Västra Götaland

Företagarnas valbuss åker från söder till norr inför valet och pratar företagarpolitik. När ses vi?

Rösta med företagarhjärtat!

Var med och påverka partierna att prioritera företagarfrågor och föreslå förändringar som stärker möjligheterna att framgångsrikt driva företag i Sverige.

I Sverige har småföretagen svarat för 4 av 5 nya jobb sedan 1990. Fler personer arbetar där än i någon annan kategori av företag eller organisationer. En politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd måste därför inkludera och uppmuntra till jobb-och värdeskapande i småföretag.

Även om det är relativt enkelt att starta företag i Sverige, är det verkligen inte alltid lätt att få företag att växa och bli framgångsrika. Det finns gott om politiskt beslutade hinder som hämmar företagarnas jobbskapande och välfärdsskapande.

Företagarfientliga lagar, skatter och byråkrati kan sätta käppar i hjulet på de mest orimliga sätt eftersom politikerna inte satt sig in i vilka konsekvenser deras beslut får. Ett bättre företagsklimat betyder fler arbetstillfällen, ökat välstånd och nya varor och tjänster som underlättar vardagen för alla.

Företagarna vill främja svenska företags konkurrenskraft och verkar för att lagstiftning och beskattning utformas så att ett fritt näringsliv kan utvecklas. Grundat på marknadsekonomi vill Företagarna slå vakt om enskild äganderätt, näringsfrihet, fri konkurrens och rättssäkerhet.

En stark och sammansvetsad väljargrupp har möjlighet att på lång sikt direkt påverka politiska förslag i rätt riktning.

Företagarna tycker

Genom minskad regelbörda, sänkt skattetryck och tillgång till kompetent arbetskraft kan företag växa. Det ger fler jobb, ökad tillväxt och välfärd, samt fler människor som förverkligar sin dröm som företagare.

NYHETER

Räkna ut ditt medlemspris nu

Gå med i Sveriges största organisation för småföretagare. Se vad ditt medlemskap kostar:

Vi kan företagande!

Företagarnas experter påverkar beslutsfattare på både nationell och lokal nivå. Vi driver företagarpolitiska frågor genom analyser, fakta och egna undersökningar.