headphones newspaper video-player
Bli medlem - öka tryggheten
Det är dags att göra upp med anställningsnormen.

I Sverige finns runt en halv miljon företagare vilket gör dem till landets överlägset största yrkesgrupp. Att starta eget är ett fritt val och ett beslut med både för- och nackdelar.

För många företagare handlar valet om frihet och självbestämmande, men det är inte ett skäl att behålla system som gör att den ena gruppen missgynnas. De flesta av landets system och institutioner är skapade för en arbetsmarknad där man i första hand är anställd av en arbetsgivare.

Anställningsnormen påverkar alla delar av arbetsmarknaden och tvingar i många fall egenföretagare till ett sämre skyddsnät än de hade haft som anställda. 

Socialförsäkringssystemen utgår från en anställningsnorm. Vi vill minska skillnaderna mellan egenföretagares och anställdas tillgång till trygghet. 

Aktuellt just nu

Ställ in familjeveckan

För företagare som redan i dag har svårt att använda föräldraförsäkringen är familjeveckan ytterligare dagar de inte kan nyttja, skriver Erik Ageberg.

Familjeveckan är helt feltänkt

Om regeringen vill göra något för att underlätta livspusslet för föräldrar så bör den titta på gruppen företagare i stället för att gå vidare med familjeveckan.

Förenkla och förbättra

Nu gör vi Rutans resa där Företagarans politiska expert Erik Agerberg försöker förändra blanketter för sjukskrivning av anställda för att minska regelbördan för småföretagare. 

Här börjar Rutans resa

I dag måste företagare bedöma (gissa!) hur länge en anställd beräknas vara sjukskriven. Orimlig uppgift såklart, och en tidstjuv! Vår lösning: en ny ruta för vården att fylla i på en blankett. Kan den bli verklighet? Häng med oss på rutans resa in i maktens korridorer.

 

Stöd kampanjen - bli medlem i Företagarna

Ange årsomsättning för att se ditt pris.

MEDLEMSKAP FRÅN 1590 KR PER ÅR

Vill du vara företagare eller förälder?

Med dagens föräldraförsäkring behöver företagare välja mellan föräldraskap och att driva sitt företag vidare. Föräldraförsäkringen är utformad efter en anställningsnorm och majo...

Gör upp med anställningsnormen

I takt med att den svenska arbetsmarknaden förändras blir egenföretagare allt vanligare. Ändå har denna grupp ett sämre skyddsnät än de skulle haft som anställda. Företagarna up...