podcast news play företagaren I media förmån faq

Hur sätter jag lön åt sommarjobbaren?

Vad ska du betala i lön? Företagarnas jurister sammanfattar anställningens grundläggande villkor kring lönesättning.

Det finns inga minimilöneregler i Sverige. Men om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal anger det lägsta lönenivåer. Även för andra arbetsgivare kan det vara lämpligt att jämföra med lönenivåerna enligt kollektivavtal för branschen. Många kollektivavtal har lägre lägsta löner för personer som inte fyllt 18 år eller inte har rätt utbildning.

 

Vad händer om jag betalar för lite?

Det som kan hända om arbetsgivaren inte har kollektivavtal och sätter på tok för låg lön för det utförda arbetet är att den anställde i efterhand kan hävda att lönevillkoret var oskäligt och ska jämkas. Även om det inte finns minimilöneregler bör därför lönen inte vara oskäligt låg.

Om det ska utgå provisionslön bör du vara tydlig med hur provisionen beräknas. Kom ihåg att semesterlön tjänas in även på rörliga lönedelar. Sommarjobbaren tjänar in semesterlön och får ut den som semesterersättning när anställningen upphör.

 

Jämkning för skolungdomar

För skolungdomar finns särskilda möjligheter till jämkning. De kan enkelt begära det på Skatteverkets webbplats och ska sedan lämna beslutet till dig som arbetsgivare. Om sommarjobbaren kommer att tjäna mindre än det skattefria beloppet räcker det med att du får rätt intyg från sommarjobbaren, då behöver du inte dra någon preliminärskatt.

Artikeln är ett utdrag ur Företagarnas handbok för dig som ska anställa sommarjobbare. Ladda ner den via länken nedan!

Hämta handboken