headphones newspaper video-player

Anmäl dig här

Företagarna Young Skiweek 8-11 mars | Lindvallen, Sälen
Val av boende
Jag vill bo kvar kostnadsfritt till på torsdag
Så hanterar Företagarna dina personuppgifter

Företagarnas behandling av dina personuppgifter

Dina uppgifter samlas in för att Företagarna Sverige Service AB ska kunna hantera anmälan och ditt deltagande i eventet. Dina uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna. Om du lämnat någon känslig personuppgift i rutan Övrigt ska du även skriva att du samtycker till behandling av den uppgiften.

De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, telnr, företag, organisationsnummer, ev. medlemskap i Företagarna och ev. önskan om mer information om medlemskap samt ev. övrigt/specialkost.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

Företagarna Sverige Service AB lämnar också ut uppgifterna till samarbetspartner för eventet. 

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna Sverige Service AB. Du har även rätt att klaga på Företagarna Sverige Service ABs behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr 08 406 17 41

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här

 

Deltagaravgiften kommer att faktureras av vår samarbetspartner Skistar 30 dagar innan ankomst.

För att delta på Företagarna Young Skiweek måste du vara medlem i Företagarna.
Är du inte medlem kan du teckna ett medlemskap här

Partners

volvo-skistar.png