headphones newspaper video-player

Program för Kongressen 2020

Här ser du alla hålltider! Observera att detta program är preliminärt.


Fredag den 29 maj 

Kl. 08.00 – Inloggning för deltagare
Kl. 09.00 – Kongressen öppnar. Förhandlingar.
Kl. 10.30 – Utskottsarbete
Kl. 12.00 – Lunch
Kl. 13.00 – Kongressförhandlingar
Kl. 17.00 – Kongressen avslutas