headphones newspaper video-player

Årets Förening 2020

För att synliggöra och hylla våra förtroendevalda uppmärksammas de föreningar och personer som genom sitt engagemang utmärkt sig särskilt under året. Priset Årets Förening och fem ytterligare priser delas ut på Företagarnas kongress den 28 maj 2020

 

Årets Superstar

Årets Superstar är en drivande eldsjäl i sin förening och är en förebild för andra förtroendevalda. Personen är nytänkande, kreativ och har bidragit till att föra verksamheten framåt. Han/hon har förmåga att entusiasmera sina medmänniskor och är genuint engagerad i Företagarna.

 

Årets Förening

Årets Förening har framgångsrikt rustat ortens företagare med kunskap, nätverk, och medlemsförmåner samt verkar för ett bättre företagarklimat. De tillvaratar styrelsens kompetens och uppvisar därmed ett alldeles särskilt engagemang. De är nyskapande i sitt arbete och är goda ambassadörer för andra föreningar.


Årets Värvare

Årets Värvare är en person, eller en förening, som har uppvisat en medlemsutveckling utöver det vanliga. Personen, eller föreningen, har ett genuint engagemang för att föreningen ska växa samtidigt som de lyckats behålla befintliga medlemmar. Årets värvare är en inspiration för hela Företagarna som organisation.


Årets Påverkare

Årets Påverkare är den självklara rösten i företagarfrågor i kommunen och har jobbat engagerat för att förbättra företagarklimatet. Det kan exempelvis vara att aktivt driva lokala företagarfrågor och/eller effektivt synliggöra betydelsen av småföretagare för ortens utveckling. Årets påverkare är dessutom en förebild för andra förtroendevalda.

Årets Event

Årets Event visar på ett föredömligt sätt hur vi stärker företagare genom vårt medlemserbjudande. Genom nytänkande, kreativitet och engagemang bidrar eventet till att befästa föreningens position som den självklara mötesplatsen för företagare. Det vinnande eventet har lett till konkret medlemsnytta för deltagarna och är även en inspiration för andra föreningar. 


Årets Valberedning

Årets Valberedning eller valberedare tilldelas någon, eller några, som bidragit till att stärka Företagarnas framtid. Genom systematiskt arbete har de lyft sin föreningsstyrelse och därmed lagt grunden för ökad medlemsnytta. Årets valberedare är en inspiration och föredöme för andra.

 

Vinnare 2018

 • Särna-Idre-Grövelsjön, Årets Förening
 • Rickard Lindqvist, Sunne, Årets Superstar
 • Linnea Pettersson, Hylte, Årets Påverkare
 • Företagarna Göteborg, Årets Värvare
 • Branschträffarna, Trosa-Gnesta, Årets Medlemsevent
 • Christine Bengtsson, Göteborg, Årets Valberedare

Vinnare 2016

 • Skurup blev Årets Förening
 • Tove Palin från Sundsvall blev Årets Superstar
 • Lasse Nilsson, Karlshamn blev Årets Värvare
 • Östersunds OpenHouse blev Årets Medlemsevent
 • Katarina Palmstierna, Lidingö, blev Årets Påverkare

 

Har du frågor?

Skicka till kongress@foretagarna.se

Var med och utse Årets Förening 2020

Ange din roll:
Så hanterar Företagarna dina personuppgifter

Företagarnas behandling av dina personuppgifter

Dina uppgifter samlas in för att Företagarna Sverige Service AB ska kunna hantera anmälan och ditt deltagande i eventet. Dina uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna. Om du lämnat någon känslig personuppgift i rutan Övrigt ska du även skriva att du samtycker till behandling av den uppgiften.

De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, telnr, företag, organisationsnummer, ev. medlemskap i Företagarna och ev. önskan om mer information om medlemskap samt ev. övrigt/specialkost.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

Företagarna Sverige Service AB lämnar också ut uppgifterna till samarbetspartner för eventet. 

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna Sverige Service AB. Du har även rätt att klaga på Företagarna Sverige Service ABs behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr 08 406 17 41

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här

 

Vill du nominera en person eller förening till flera priser så går det bra att använda formuläret flera gånger.