headphones newspaper video-player

Välfärdsbyggarna

Välfärdsskaparna analyserar hur stor andel av kommunernas inkomstskatteintäkter som kommer från olika sektorer. Hälften av de kommunala skatteintäkterna kommer från privata sektorn.
Småföretagen står för den största andelen av skatteintäkterna i 208 av Sveriges 290 kommuner. 
Vill du veta hur det står till i din kommun? 

Här kan du läsa hela rapporten Välfärdsskaparna 2019 som pdf.  

Sammanfattning: 

  • De små företagen (<50 anställda) står för 29 procent.

  • De större företagen (50+ anställda) står för 21 procent.

Resultatet visar alltså att småföretagen och deras anställda sammantaget står för de klart största skatteintäkterna på kommunal nivå.

Se och dela gärna filmen om Välfärdsbyggarna