headphones newspaper video-player

Mathias Eriksson, Ekbergs Städ

Från fönsterputs på cykel till 160 anställda och allt inom städ.

Mathias Eriksson började tillsammans med Andreas Gustafsson på Ekbergs Städ i mitten av 90-talet. I början handlade det mest om fönsterputs men genom åren har företaget växt till drygt 160 medarbetare på sex orter med fullservice för golvvård, flytt- och byggstäd, fasadtvätt och industristädning. 

Här kan läsa mer om Mathias.

Jobbskapare

4 av 5 jobb skapas i småföretagen. Ekbergs städ är ett exempel på hur företag kan växa och betydelsen mindre företag har som jobbskapare, samhällsbärare och välfärdsbyggare. 

Människorna bakom jobben

Läs mer om Johan, Moa, Maria, Linus, Rickard, Carlos med flera som skapar jobb, välfärd och vårt samhälle.