headphones newspaper video-player

Tävlingsvillkor

1. Tävlingen pågår mellan 13 aug-30 sept 2020 och vinnare utses på Företagarna Sverige Service ABs event Årets Företagare i Sverige den 16 okt 2020. Ansvarig för tävlingen är IKEA Svenska Försäljnings AB (IKEA), Box 200, 260 35 Ödåkra-Väla, organisationsnummer 556074-7569.

2. Vinnaren får upp till 16 timmar hjälp av en företagsinredare (värde 599 kr/h) samt möbler och inredning för upp till 30 000 kr (totalt värde 40 000kr). Alla angivna priser är inklusive moms. Vinnaren står själv för eventuell monteringsservice transport och bortforsling av gammal inredning.

3. Du/ni samtycker till att IKEA får behandla de personuppgifter som lämnas i samband med tävlingen. IKEA är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Uppgifterna kommer att hanteras för att administrera och utse vinnare i den aktuella tävlingen. Läs mer om hur IKEA kommer dina behandla dina personuppgifter på IKEA.se/integritetspolicy.

4. Vinnarna utses av en jury bestående av utvalda personer av Företagarna Sverige Service AB och IKEA Sverige. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

5. Priset är för det vid tävlingsstart anmälda företaget och kan ej överlåtas till annan.

6. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon. Om IKEA inte får tag på vinnaren reserverar IKEA sig att välja en ny vinnare. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.

7. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

8. Anställda hos Företagarna och något bolag inom Ingka-koncernen eller Inter IKEA Group får inte delta i tävlingen. Enbart medlemmar i Företagarna får delta i tävlingen.

9. IKEA tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, eller för eventuella tekniska svårigheter som kan påverka endera anmälan.

10. IKEA förbehåller sig rätten att vid behov ändra tävlingsvillkoren eller avbryta tävlingen. Tävlingen arrangeras av IKEA och är inte sponsrad, stödd, administrerad av eller knuten till Instagram.

11. Du/ni samtycker till att IKEA får använda uppgifter och material som lämnas i tävlingen i interna och externa marknadsföringsaktiviteter, ifall ert bidrag vinner. Du/ni samtycker även till att ställa upp i ett reportage efter makeovern i ett före/efter-reportage i media.

12. Alla tävlingsdeltagare får ett tröstpris om vardera 1 timmes digital inredningshjälp av en företagsinredare på IKEA. Denna vinst kan användas under perioden 1 november – 18 december 2020 och tävlingsdeltagare blir kontaktade av IKEA för att boka tid.