headphones newspaper video-player

Partners & finansiärer

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och med medfinansiering av Arbetsmarknad- och vuxenutbildningen, Göteborgs stad. Projektet kommer att pågå under åren 2019 - 2021 och under denna period ska en långsiktig lösning säkerställas där Hantverkshuset permanentas. Projektägarare är Samordningsförbundet DELTA med partners: Företagarna, Arbetsmarknad- och vuxenutbildningen Göteborgs stad och Stiftelsen Hantverk & Utbildning.