headphones newspaper video-player

Partners & finansiärer

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och Arb Vux, Göteborgs Stad. Projektägare är Företagarna Västra Götaland.
Projektet pågår mellan 2019 och 2022.