podcast news play företagaren I media förmån faq

För dig inom skola

Studiebesök

Vi vill verka upplysande om vilka yrkesmöjligheter som finns att tillgå inom olika hantverk. Därför erbjuder vi skolklasser att komma på studiebesök till HantVerket Väst.

Vi kommer att gå igenom huset och berätta om vilka yrken som finns representerade i huset inom hantverk, varvid eleverna får svar på en del frågor kring vilka utbildningsmöjligheter som finns samt möjlighet att ställa frågor till dem som är i huset.

Målgrupp: Vi anpassar studiebesöken efter ålder och vänder oss mot högstadium och gymnasium.
Tid: Besöket tar ca 1 timme och ni har därefter möjlighet att äta medhavd lunch på vår utegård.
Förberedelse: Har ni specifika frågor kring yrken tar vi gärna emot dem innan besöket, varvid ni gärna får samla ihop frågor som eleverna eventuellt kan ha.

Studiebesök hos Hantverkare

Du kan också välja att boka studiebesök hos endast en hantverkare som du önskar mer specifik information om. Även detta besök tar ca en timme. Här kan du välja en eller två hantverkare som håller i studiebesöket och berättar om sin verksamhet, utbildning osv.
De yrken som finns att tillgå är snickare, keramiker, fotografer, journalist, konstnär, digitala medier (sociala medier, grafisk design etc) målare samt konservator.

LIA Praktik

Vi ställer oss positiva till att ta emot Lia- praktikanter på HantVerket Väst. Antingen gör du din Lia hos verksamhetsledaren direkt, som har övergripande kontroll på HantVerket Väst, eller hos någon av hantverkarna i huset. De flesta ställer sig positiva till att ta emot praktikanter beroende på hur arbetsbördan för närvarande ser ut. Vi ser stora fördelar med att jobba med elever från olika skolor, med olika bakgrund och förutsättningar för att både dela med oss av olika verksamheters arbetssätt men även ta emot information från eleverna kring deras utbildning. Vi brukar ha flera LIA-praktikanter inne samtidigt vilket brukar upplevas som positivt för eleverna att skapa egna ”team”.
Arbetsuppgifterna är blandade men innefattar ofta sociala medier, affärsutveckling, bisitta i olika möten, och vara en del av arbetsgruppen i stort.

PRAO

Du som går i åttan och skall ut på Prao är välkommen att söka till oss.
Hos oss får du prova på lite av allt möjligt för att få en bra inblick i hur det är att vara på en arbetsplats. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att vara med på öppet hus, ta emot besökare, koka kaffe, vara med någon av företagarna i huset under någon dag/ timmar, hjälpa en konstnär med att ställa i ordning inför någon kurs, leta efter i information på internet eller liknande. Varje period ser olika ut - men du får en bra inblick i lite av allt möjligt.

Lärling
Du som har mycket av din skoltid ute på arbetsplatser i form av lärling är välkommen att kontakta oss. Vilka yrken som finns representerade för närvarande i HantVerket Väst ser du på hemsidan.
Vi samverkar också med hantverksrådet vilket innebär att om du har svårt att hitta lärlingsplats, så kan vi hjälpas åt på olika sätt för att du skall hitta en plats i regionen.

Universitet

Vi samverkar med universitet och högskola som önskar någon form av mottagare för projekt eller klasser som gör arbeten eller projekt. HDK Valand har exempelvis valt HantVerket Väst som mottagare för sina kandidatelever för sin kurs ”Yrkesliv möter skola”. Eleverna har utformat sina projektarbeten kring verksamheten på HantVerket Väst, eller dess medlemmar, och vi ger handledning i entreprenörskap, pitching och agerar coachande för elever utifrån ett näringslivsperspektiv.

Har du som elev eller lärare idéer kring hur HantVerket Väst kan bistå inom din utbildning inom hantverk, konst, design är du välkommen att kontakta oss med dina tankar. Likaså om du är inom utbildning som har med hantverk inom bygg exempelvis måleri, snickeri eller annat projekt, vi är behjälpliga med att hitta projekt och är ett bra bollplank och stöd.
Övriga skolor som vi har samverkat med är Movant – där APL har varit en del av vår samverkan.

Vi har också jobbat med exempelvis ”Sätt färg på Göteborg” som är ett färg- och utbildningsprojekt där arbetssökande unga ges möjligheter att utveckla sina yrkesfärdigheter.

Future Skills

Future Skills eller gymnasiedagarna som det också heter är till för ungdomar i regionen och här ges möjlighet att träffa olika brancher, företag och skolor. Ett steg i rätt riktning när ungdomar skall göra sitt gymnasieval. HantVerket Väst kommer deltaga under 2021 med monter och erbjuda besök i lokalerna. www.gymnasiedagarna.se

HantVerket Väst har ett gediget, kreativt och roligt nätverk av skolor och organisationer som vi samarbetar med

Självklart ska du som är hyresgäst eller på tillfälligt besök få ta del av vårt nätverk. Här är några av de projekt och skolor vi samarbetar med just nu och som kommer på besök hos oss för aktiviteter och kunskapsutbyte.