podcast news play företagaren I media förmån faq

Då har du nytta av ett företagslån

Företagslån kan vara till hjälp vid såväl uppstarten av ett företag som i samband med att verksamheten växt ur sin kostym och behöver skalas upp.

Artikeln är publicerad i samarbete med Froda.

Pengarna är den tillgång som får en affärsverksamhet att antingen gå runt eller, om en brist på tillgången råder, i värsta fall gå i konkurs. Lånade pengar ska dock alltid användas på ett smart och ansvarsfullt sätt.

Redan i samband med att du kommer på tanken att ansöka om ett företagslån finns det vissa saker som du bör ha i åtanke. Till att börja med är det fördelaktigt att fastställa exakt hur det eventuella tillflödet av pengar på företagskontot är tänkt att användas.

Du bör även ha klart för dig hur lånet ska kunna betalas av. Utan en bra strategi för hur pengarna ska komma till användning är det nämligen svårt att maximera nyttan med dessa.

Det är viktigt att ha en tydlig plan för hur man ska spendera de pengar man som mindre företag lånar. Ett av de områden som nämns nedan kanske är det rätta för just din organisation att investera i, eller så kanske ni är i behov av finansiering av en annan anledning.

Oavsett vilket skälet till att ni ansöker om ett företagslån är, bör dock målsättningen vara att få ut så mycket som möjligt av pengarna.

Nedan tipsar vi om fem vanliga sätt att att använda pengarna från ett företagslån.

1. Marknadsföring

För att ett företag ska kunna växa och öka sin omsättning är det viktigt att åstadkomma ett stadigt tillflöde av nya kunder samt behålla återkommande sådana. Marknadsföringen är därför en central del i verksamheten och kan ofta ses som företagets livsnerv.

Oavsett om ett företag marknadsför sig via sociala medier, traditionella medier eller på något helt annat sätt, ger marknadsföring ofta en god avkastning på investeringen. Det är därför föga förvånande att företag ofta säkrar finansiering för att öka kännedomen om det varumärke man vill nå ut med till potentiella kunder.

2. Finansiering av utrustning

Det är vanligt att mindre företag ansöker om lån för att finansiera större inköp i form av maskiner och annan slags utrustning.

3. Löpande kostnader

När man driver en affärsverksamhet är det av yttersta vikt att den dagliga verksamheten flyter på som den ska. Det är därför inte ovanligt att företag tecknar lån i syfte att kunna betala de löpande utgifter som är nödvändiga för att få företaget att gå runt.

4. Inköp av varor

Många företag väljer att spendera sina lånade pengar på inköp av varor. Detta gäller inte minst för låntagare verksamma inom detaljhandeln men även inom andra branscher.

Att använda lånet till att köpa in varor är ofta ett utmärkt sätt att fylla på lagret, sätta nya produkter på prov eller hantera säsongsbetonade dippar i försäljningen.

5. Avbetalning av andra skulder

Att betala av lån och krediter med hög ränta genom att teckna ett företagslån med lägre ränta kan vara ett utmärkt sätt för mindre företag att sänka sina utgifter. Detta är ytterligare en vanlig anledning att man som företagare ansöker om ett lån.

 

LÄS MER OM FRODA