headphones newspaper video-player
Bli medlem idag!
Företagare är gladare än anställda
Läs rapporten här

Hur mår Sveriges företagare egentligen?

Tillsammans med sociologiska institutionen vid Umeå Universitet har vi genomfört en unik studie bland drygt 1 200 företagare för att öka kunskapen om Sveriges företagare och samtidigt bidra till forskning om företagares välbefinnande.

Hur viktig är hög omsättning?

Hög omsättning är inte kopplat till högre välbefinnande bland företagare - däremot är lönsamhet det. Företagare vars företag gick med vinst senaste året är mer tillfreds med livet och mår bättre både på jobbet och fritiden.

När är företagare gladast?

Företagare upplever mest glädje i stunden när de har kontakt med sina kunder, däremot är administration och kontakt med myndigheter inte lika glädjefyllt. Vi ser liknande mönster när företagarna får bedöma olika aktiviteter i sitt företagande. De är mest nöjda med sin kärnverksamhet samt kontakt med anställda och kunder. Minst nöjda är de med administration och myndighetskontakter.

Bli medlem i Sveriges största företagarorganisation

Fyll i årsomsättning för att räkna ut ditt pris.

Kostnad från ca 135 kr per månad (betalas årsvis) 

Bli medlem i Företagarna och bli ännu gladare

Sveriges företagare är glada och vi har ett av världens bästa företagsklimat. Men våra medlemsundersökningar visar att som medlem i Företagarna blir du ännu gladare. Mer nätverk och affärskontakter, anpassade försäkringar, rabatter på dina vanliga inköp och inte minst - du är med och påverkar för att minska byråkrati, regler och administration för Sveriges företagare.