headphones newspaper video-player
EU-valet
Företagarna vill att EU fokuserar på sina kärnområden: fri rörlighet av varor, tjänster, människor och kapital. Den inre marknaden gynnar både stora och små företag i Sverige och möjligheten att resa, bo, arbeta och studera var man vill har en enormt positiv betydelse för Sverige och svenska företag.
Rösta med företagarhjärtat

Gå till kandidatkollen

I Företagarnas Kandidatkollen får du svar på vad kandidaterna till EU-parlamentet vill göra för att förbättra villkoren för småföretag. 

Företagarna LIVE: EU-debatt 6 maj

Den 6 maj arrangerade Företagarna en EU-valsdebatt med företagarfrågor i fokus. Du kan ta del av direktsändningen i efterhand med partiernas toppkandidater från Gasklockorna i Gävle. Företagarna LIVE tar debatten till dig. 

Prioriterade frågor

Läs vad Företagarna tycker är viktigt i EU-valet.

Orientera dig i en globaliserad värld

Sveriges välstånd är beroende av våra svenska företags deltagande i
export och import genom de internationella marknaderna. Den samlade varu- och tjänsteexporten motsvarar nästan hälften av Sveriges BNP.
Samtidigt finns en stor outnyttjad exportpotential i de mindre och
växande företagen.