headphones newspaper video-player
EU-valet
Företagarna vill att EU fokuserar på sina kärnområden: fri rörlighet av varor, tjänster, människor och kapital. Den inre marknaden gynnar både stora och små företag i Sverige och möjligheten att resa, bo, arbeta och studera var man vill har en enormt positiv betydelse för Sverige och svenska företag.
Rösta med företagarhjärtat

Prioriterade frågor

Läs vad Företagarna tycker är viktigt i EU-valet.

Orientera dig i en globaliserad värld

Sveriges välstånd är beroende av våra svenska företags deltagande i
export och import genom de internationella marknaderna. Den samlade varu- och tjänsteexporten motsvarar nästan hälften av Sveriges BNP.
Samtidigt finns en stor outnyttjad exportpotential i de mindre och
växande företagen.