headphones newspaper video-player

10 tips för att rekrytera extern vd

Det finns stora möjligheter till ett gynnsamt samarbete för alla parter om man tänker på ett antal viktiga faktorer.

Som revisorer och rådgivare har vi sett många misslyckande rekryteringar av externa vd:ar till ägarledda företag. Orsakerna varierar: Ägarna har kanske ingen tidigare erfarenhet från en rekryteringsprocess av en vd, och den person som rekryteras kanske inte heller har erfarenheter av att vara den första externa ledaren i ett ägarlett företag.

Oavsett vilket underskattas ofta de svårigheter som är förknippade med att vara extern vd i ett ägarlett företag. Men det finns stora möjligheter till ett gynnsamt samarbete för alla parter om man tänker på ett antal viktiga faktorer.

Tips till ägaren:

1. Ta seriöst på din ägarroll. Upprätta en ägarstrategi som ger förutsättningar för styrelse och extern vd.
2. Tydliggör vd-uppdraget! Vad skall den externa vd:n åstadkomma med ditt företag?
3. Aktivera styrelsearbetet. En extern ordförande är en stor fördel.
4. Vilken blir din nya roll efter vd-skiftet. Se till att den nya rollen är tydligt skild från vd-rollen.
5. Förbered dig själv på den känslomässiga utmaning det är att lämna vd-rollen. Är du beredd på de förändringar det innebär avgå som vd?
6. Var medveten om att ledarskapet och företaget förändras med en extern vd. Den nya vd:n är inte – och ska inte vara – en kopia av dig själv.
7. Markera tydligt att vd-skiftet har skett genom ett konsekvent agerande. Hänvisa personal, kunder och leverantörer till den nya vd:n.
8. Personalens lojalitet ligger starkt hos dig som ägare. Var uppmärksam så att du inte undergräver vd:n auktoritet. Allt du gör och säger kommunicerar!
9. Ventilera aldrig eventuella synpunkter på den externa vd:n med personalen. Är du oense med vd – ta alltid diskussionen bakom stängda dörrar.
10. Stå bakom din vd så länge han eller hon är anställd för att driva ditt företag.

Tips till VD:n

1. Försäkra dig om att ägarna har en gemensam syn på företagets långsiktiga utveckling – och att du själv ställer upp på den!
2. Se till att du har ett tydligt, skriftligt vd-uppdrag – redan innan du skriver under kontraktet!
3. Ett aktivt styrelsearbete – helst med en extern ordförande – bör vara ett krav från din sida.
4. Säkerställ att avgående vd:s nya roll är tydligt skild från din roll som vd.
5. Informera ägarna löpande om bolagets utveckling. Du tar hand om deras "baby" –självklart vill de veta hur det går.
6. Förbered dig på att du blir hårt granskad i ett ägarlett företag. Både från ägare och personal.
7. Lär känna och respektera företagskulturen. Den påverkar alla delar av företaget – också ditt ledarskap.
8. Skapa förtroende för dig som person innan du börjar göra för mycket förändringar. Visa uppskattning för det som gjorts bra innan du kom! Bekräfta personalen!
9. Skapa eget nätverk och se till att du har en erfaren mentor utan bindningar till företaget.
10. Se till att ha en närmaste medarbetare som du kan lita på i alla väder.

 

Inför Seminarie bilder-2645.jpg

Grant Thorntons affärsrådgivare Maths Anväg.

Läs mer råd och tips från Entreprenörstid - ett samarbete mellan Företagarna och Grant Thornton för dig som äger, driver eller leder ett företag.