headphones newspaper video-player

Testa ditt företags beredskap för kris

Med detta självtest får du en snabb överblick kring företagets beredskap för att hantera risk och förslag på lämpliga åtgärder.

Har ditt företag en plan för krishantering? Testet som du hittar hos Grant Thornton tar bara 3 minuter att genomföra och är kostnadsfritt.

Populärt just nu