headphones newspaper video-player

Ny utbildning vässar styrelsearbetet

Som deltagare får du möjlighet att bygga nätverk med alla föreläsare och lärare samt med övriga deltagare. Det är ett unikt sätt att utbyta erfarenheter och skapa värdefulla relationer.
Är styrelsen i ditt bolag redo för nästa steg framåt? Om inte så startar Grant Thornton en ny utbildning som ger verktyg och kunskap för fortsatt tillväxt. På grund av corona-viruset kommer dock nya datum för utbildningen
Genom åren har mer än 2.500 beslutsfattare deltagit i Grant Thorntons seminarier i styrelsearbete. Och det är erfarenheterna från dessa som ligger till grund för den nya styrelseutbildningen.
 

– Vi har märkt att det är många bolag som hamnar på en nivå i sin tillväxtresa där ett aktivt styrelsearbete kan vara avgörande för att bolaget ska kunna fortsätta växa. Samtidigt ser vi att vi har en viktig roll att spela när det gäller att bidra till att utveckla det svenska näringslivet och den här utbildningen är ett sätt att uppnå den målsättningen, säger Helena von der Esch, affärsrådgivare på Grant Thornton.

Verktyg och kunskap för ägarledda företag

Utbildningen riktar sig till ägare, styrelseledamöter, vd:ar eller personer som har alla dessa roller. Målet är att ge verktyg och kunskap genom en kombination av teori baserat på regelverk och lagstiftning och praktiska case från Grant Thorntons erfarenheter som rådgivare till ägarledda företag i hela landet.

Förutom Grant Thorntons experter kommer externa föreläsare att delta vid varje tillfälle under utbildningen. I Stockholm är dessa Catharina Lagerstam som är privatinvesterare, styrelseproffs och oberoende rådgivare, Agneta Franksson med erfarenhet både som styrelseordförande, styrelseledamot, VD och försäljningschef i olika bolag, samt Erik Selander, advokat och delägare på DLA Piper med lång erfarenhet av olika typer av styrelseuppdrag.

Medan vi i Göteborg gästas av Karin Törnqvist, grundare och ägare av bolag samt arbetande styrelseledamot, Ankie Hvittfeldt, professionell styrelseledamot samt Annika Freij som är delägare och advokat.

– Som deltagare får du möjlighet att bygga nätverk med alla föreläsare och lärare samt med övriga deltagare. Det är ett unikt sätt att utbyta erfarenheter och skapa värdefulla relationer, säger Helena von der Esch.

Grundlig genomgång av framgångsrikt styrelsearbete

Utbildningen kommer att genomförs under tre tillfällen i Stockholm och Göteborg. Det första tillfället handlar om vad ett aktivt styrelsearbete innebär och vad studier visar när det gäller vilken skillnad det gör för entreprenörsdrivna företag.

Vid det andra tillfället görs en grundlig genomgång av hur man bedriver ett framgångsrikt styrelsearbete, vilka metoder som har visats sig avgörande samt betydelsen av gruppdynamiken och ledarskapet i styrelsearbetet. Under det tredje tillfället i utbildningen ligger fokus på styrelsens strategiarbete, riskminimering och styrelsens ansvar.

Enligt Helena von der Esch krävs det ett visst mått av mod för att upprätta sin första styrelse utanför ägarkretsen. Det är dock ett mod som kommer att betala sig.

– Som ägare är man ofta väldigt starkt engagerad i den dagliga verksamheten och då kan det ibland behövas stöd från andra som varit med på en liknande företagsresa eller är expert inom ett särskilt område för att se saker på ett nytt sätt. Med den här utbildningen blir man bättre rustad att ta steget och göra förnyelser i det egna styrelsearbetet.  Man kan konkretisera ägarvisionen genom rätt strategiskt arbete och genom ett mer effektivt styrelsearbete, inte minst baserat på framtidens krav och utmaningar – allt för företagets bästa.

Så anmäler du dig till styrelseutbildningen:

Stockholm: Start den 1 sept, läs mer här

Göteborg:  Start den 28 aug, läs mer här

 

Mer Entreprenörstid

Läs mer råd och tips från Entreprenörstid - ett samarbete mellan Företagarna och Grant Thornton för dig som äger, driver eller leder ett företag. 

Populärt just nu