headphones newspaper video-player

Tips om lön

Vad innebär arbetsgivardeklaration på individnivå? Hur påverkar kontantprincipen medarbetarens förmåner? Få snabba svar på dessa och andra frågor i nedanstående sju tips för dig som har personal.

1. Karensavdrag

Karensavdrag ska göras från och med den första sjukdagen. Avdraget beräknas på 20% (1/5) av din totala schemalagda arbetstid under en vecka.

Om man inte har en fastställd veckoarbetstid beräknas en genomsnittlig arbetsvecka baserad på en tremånadersperiod. Sjuklön och sjukavdrag regleras från och med dag 1 till och med dag 14.

2. Inkomsttak i sjukförsäkringen (SGI)

Inkomsttaket, som grundar sig på sjukpenningen, ligger på 8 prisbasbelopp, Detta är en summa på 30.333kr/mån. 

3. Privata sjukvårdsförsäkringar via jobbet inte skattefria

Privata sjuk- och hälsoförmåner, som exempelvis ögonoperationer, är skattepliktiga - något de inte var före 2018. Undantag är rehabilitering, företagshälsovård och förebyggande behandling som är skattefria.

Även vård och läkemedel utomlands är skattefria. Förmånen värderas till att motsvara arbetsgivarens kostnad för försäkringen (premien). På fakturan ska det framgå hur stor del som ska förmånsbeskattas och resterande del utgörs av eventuella undantag.

4. Arbetsgivardeklaration (AGI) på individnivå

Arbetsgivaren är skyldig att senast den dag AGI ska ha inkommit till Skatteverket informera den anställde om de uppgifter som lämnats. Informationsskyldigheten gäller även vid ändring eller tillägg av lön.

Rättelser av för mycket utbetald lön, där det inte finns något att kvitta mot, regleras genom återkrav. Skatten regleras ej. Om ett företag inte har någon lön att redovisa för en månad ska ändå en AGI rapporteras in i form av en nollad huvuduppgift.

5. Kontantprincipen – regler som påverkar dina förmåner

Under den månad arbetsgivaren betalar en förmån för den anställde ska denne även förmånsbeskattas. Kontantprincipen innefattar bland annat förmån av drivmedel och bonus.

Utifrån denna princip är det bra att ta ut en tjänstebil i början på månaden istället för i slutet. Detta då bilförmån ska påföras tills sitt fulla månatliga förmånsvärde från den dagen bilen hämtas ut. Om en arbetsgivare först i efterhand får underlag för beräkning av exempelvis bilförmån måste rättelse av förmånen göras i rätt period i AGI:n.

6. Ha rätt inställningar i systemet

Oavsett vilket lönesystem företaget har, gäller det att skräddarsy inställningarna. Många system kommer med standardinställningar och det är inte säkert att de är anpassade till just ditt företag. Om företaget har ett speciellt kollektivavtal eller om det sker förändringar, måste systemet uppdateras. Annars kan företaget betala för mycket eller för lite.

7. Säkerställ en bra process tidrapportering och redovisning av utlägg

Oavsett storlek på företag är det bra att ha någon form av personalhandbok där företagets regler och rutiner kring redovisning av tid och kvitton framgår.

Då betalas rätt belopp ut samtidigt som kraven från Skatteverket och revisorn uppfylls. Genom att säkerställa rutinerna så att alla vet vad som gäller blir lönehanteringen också mer effektiv.

Vill du ha fler råd och tips?

 

Läs mer från Entreprenörstid - ett samarbete mellan Grant Thornton och Företagarna