headphones newspaper video-player

5 tips för ett mer effektivt entreprenörsliv

De flesta företag bygger på en tydlig idé och målsättning, en riktning att följa under uppstartsfasen. Men hur säkrar man att mål och strategier fortsätter att vara tydliga och vägledande även på sikt när verksamheten växer? Här kommer fem tips för ett långsiktigt framgångsrikt företagande.

1. Visa ägarviljan tydligt i ett ägardirektiv

Vet du, dina partners och era anställda verkligen vilka mål som företaget har för verksamheten? Har de olika delägarna samma syn på företagets inriktning, värderingar och målsättning? Hur länge skall ni hålla på och vilket värde vill ni att företaget skall ha om ni vill sälja i framtiden?
Det kan kännas som stora frågor, men om alla har samma bild av vart företaget är på väg och hur man ska ta sig dit är det otroligt energigivande.

2. Starta styrelsearbete med extern input

Att starta ett aktivt professionellt styrelsearbete innebär att företaget formaliseras en smula, vilket oftast är positivt. Bäst är det om styrelsen kan få input också genom externa ledamöter. Extern kunskap och erfarenhet, samt nya kontakter, kan göra stor skillnad i ett växande företag!

3. Gör en affärsplan med aktiviteter som driver mot målet

Dagens affärsklimat kräver en effektiv och flexibel planering som kan uppdateras under året. Genom att upprätta en affärsplan skapar du aktiviteter, främst inom marknadsföring och försäljning, som kan samspela med ägarviljan och strategin för att ta företaget vidare mot sina mål.

4. Se till att företagets ekonomistyrning är uppdaterad

Vet du vilka delar av företaget som går bra respektive mindre bra? Med en effektiv ekonomistyrning får du möjlighet att styra företaget på ett sätt som är fördelaktigt för ökad försäljning och lönsamhet.

Läs mer från Entreprenörstid - ett samarbete mellan Företagarna och Grant Thornton.