headphones newspaper video-player

Styra och leda

En effektiv styrning och ledning är avgörande för att ett företag ska växa och må bra. Men hur gör man för att hålla riktningen på lång sikt och inte tappa i styrfart? Hur behåller man affärskritisk kompetens? Grant Thorntons experter ger dig tips och råd på vägen.

Krav på visselblåsarfunktion i nytt EU-direktiv - har du koll?

Har ditt företag fler än 50 arbetstagare? I så fall omfattas organisationen av det nya EU-direktivet med krav på en visselblåsarfunktion. Grant Thorntons expert Magnus Giese berättar om vad de nya reglerna innebär och varför företag tjänar på strukturerad transparens.

Bli insatt i nya regelverket här

Effektivare företagande 

De flesta företag bygger på en tydlig idé och målsättning, en riktning att följa under uppstartsfasen. Men hur säkrar man att mål och strategier fortsätter att vara tydliga och vägledande även på sikt när verksamheten växer? 

5 tips för effektivt företagande - läs här 

Incitamentsprogram - så gör du

Den långa högkonjunkturen har gjort det allt svårare att hitta nyckelpersoner och att få dessa att stanna. Kompetensförsörjningen har därför blivit en kritisk faktor vid genomförandet av en affärsplan eller realiserandet av en affärsidé. Med rätt incitamentsprogram kan man dock både locka rätt personer och motivera dem att vara kvar.

Incitamentsprogram så gör du - läs här 

10 tips till dig som ska rekrytera vd

Som revisorer och rådgivare har vi sett många misslyckande rekryteringar av externa vd:ar till ägarledda företag. Orsakerna varierar: Ägarna har kanske ingen tidigare erfarenhet från en rekryteringsprocess av en vd, och den person som rekryteras kanske inte heller har erfarenheter av att vara den första externa ledaren i ett ägarlett företag.

En kort och snabb guide för dig som ska rekrytera en extern vd hittar du här

10 tips till dig som är rekryterad som vd i ett ägarlett bolag

Ofta underskattas de svårigheter som är förknippade med att vara extern vd i ett ägarlett företag. Men det finns stora möjligheter till ett gynnsamt samarbete för alla parter om man tänker på ett antal viktiga faktorer.

Här bjuder vi på ägarnas bästa tips för dig som är vd i ett ägarlett företag. 

7 nyheter och tips om lön

Vad innebär arbetsgivardeklaration på individnivå? Hur påverkar kontantprincipen medarbetarens förmåner? Få snabba svar på dessa och andra frågor i nedanstående sju tips och nyheter för dig som har personal.

Läs tipsen om lön här

 

Tillbaka till startsidan