headphones newspaper video-player

Hållbarhet

Många företagare upplever att det ställs helt nya krav på deras verksamheter idag. Ett av de kraven är ett tydligare fokus på hållbarhet.

Har du fokus på hållbarhet - uppfyller du kraven? 

Många studier visar att företag som fokuserar på och kommunicerar ett långsiktigt värdeskapande har en bättre överlevnadsförmåga än företag som tänker mer kortsiktigt. Men hur kommer man igång och i vilken ände börjar man?

Grant Thorntons hållbarhetsexperter listar fem snabba tips till dig som vill komma igång med ditt hållbarhetsarbete.

Varför ska du ha integrerad rapportering? 

Idag upprättar många företag flera olika typer av rapporter årligen för att kommunicera sina finansiella och icke-finansiella resultat. Integrerad rapportering (IR) är ett sätt att förena denna typ av information för att göra rapporteringsprocessen mer effektiv, men också för att visa en mer holistisk bild av företagets historik och framtidsutsikter. 

Läs mer om hur du gör för att  komma igång

Vinster med att ha koll på riskerna 

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker är något som blir allt viktigare. Det beror dels på att kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar, men också på att det finns konkreta och affärsmässiga vinster med att ha kontroll på riskerna.

Så minimerar du hållbarhetsriskerna

Tillbaka till startsidan