headphones newspaper video-player

Revisorn – entreprenörens bästa vän och insiktskälla

Johan Edman är auktoriserad revisor på Grant Thornton och har följt många företag på deras tillväxtresor. Han ser hela tiden bevis på hur stor påverkan ordning och reda har i verksamheten.
Att driva företag är komplext och under förändrings- och tillväxtfaser blir utmaningarna förstås ännu större. Om det i början var lätt att överblicka verksamheten kan det plötsligt kännas helt omöjligt när både omsättning och personalstyrka växer snabbt. Då kan det vara skönt att kunna luta sig emot någon som har ett analytiskt perspektiv, som kan verksamheten väl och som vill bidra till en säker, hållbar tillväxt – revisorn.

– En väl genomförd revision handlar om kvalitetssäkring, förtroendeskapande och trygghet för entreprenör och omvärld. Riskminimering och trygghet i ägandet gör det i sin tur möjligt att satsa på utveckling och underlättar anskaffning av nytt kapital. Revisionen är också en utmärkt insiktskälla, något många glömmer.

När det gäller just datan påpekar han att det är värdefullt att tidigt säkerställa att företagets processer och rutiner digitaliseras, automatiseras och fungerar väl. Förutom att det underlättar revisorns arbete så ger det en grundtrygghet för entreprenören att snabbt kunna få ut en analys. Är det för arbetsamt att ta fram datan kan viktiga möjligheter gå en ur händerna och det blir svårare att vara flexibel gentemot investerare.

– Anskaffning av kapital är ju beroende av att man kan uppvisa ordning och reda. Ska man låna pengar ställs ofta stränga krav på säkerhet och är den säkerheten dålig leder det till dyrare finansiering.  Att göra datan i företaget lättillgänglig underlättar alltså i kontakten med externa intressenter men den är naturligtvis också avgörande för den strategiska affärsutvecklingen. Mycket av det arbete som behövs för en revision bildar i det sammanhanget ett bra insikts- och beslutsunderlag för entreprenören.

– Resultat av de analyser vi gör kring lönsamhet, bransch och konkurrens är utvecklingsdrivande. Vi brukar också komplettera revisionsberättelsen med rekommendationer kring de slutsatser som dragits i samband med revisionen, och det handlar ofta om konkreta åtgärder som skulle kunna vidtas för riskminimering och högre lönsamhet.

En grundläggande rekommendation som ofta återkommer handlar om ägandet och riskminimering. – Det är alltid bra att se över sin ägarstruktur. Någon del av verksamheten är kanske riskfylld och andra inte, kanske måste företaget ta stora risker för att hantera konkurrens? Genom att fördela olika delar i verksamhetsbolag och flytta resurser till ett holdingbolag kan man sprida riskerna så att företaget inte står och faller med en enskild satsning. Målet är, som alltid, att bolaget ska kunna leva vidare med en hållbar tillväxt.


Tre tips för att bli bästa vän med din revisor

  1. Använd revisorn som bollplank, hen lär känna verksamheten mycket väl. Stäm gärna av frågor som anskaffning av fastighet eller vad som är bästa tidpunkten för en investering – du undviker fallgropar och revisorn jobb blir lättare.
  2. Tänk igenom ägarstrukturen ordentligt! Återspeglar den de behov som finns med tanke på riskminimering och var företaget befinner sig på tillväxtresan?
  3. Lägg stor vikt vid lönsamhetsanalysen – det är avgörande att verkligen förstå var man tjänar sina pengar.

 

Revisorn - entreprenörens bästa vän.jpg

Läs mer från Entreprenörstid - ett samarbete mellan Grant Thornton och Företagarna