headphones newspaper video-player

Så förbättrar du dina lönerutiner

Lön kan vara en knepig del av företagets ekonomihantering. Oavsett om ditt företag har en egen lönefunktion eller tar in hjälp finns det några viktiga områden att fokusera på för att undvika de vanligaste fällorna. Grant Thorntons auktoriserade lönekonsult Anneli Wahlgren ger två grundläggande tips för en säker och effektiv lönehantering.

På de flesta företag finns övergripande kunskap om lönehanteringen och vilken typ av skatt som ska betalas, men få kan ändå redogöra på detaljnivå vad som gäller och vilka rutiner som finns.

Ha en bra process för hur ni tidrapporterar och redovisar utlägg

– Oavsett storlek på företag, är en bra regel att ha någon form av personalhandbok där företagets regler och rutiner framgår så att alla medarbetare vet hur de till exempel ska redovisa sin tid och sina kvitton. Då betalas rätt belopp ut samtidigt som kraven från Skatteverket och revisorn uppfylls. Genom att säkerställa rutinerna så att alla vet vad som gäller blir lönehanteringen också mer effektiv.

Ha rätt inställningar i systemet 

– Oavsett vilket lönesystem företaget har, gäller det att skräddarsy inställningarna. Många system kommer med standardinställningar och det är inte säkert att de är anpassade till just ditt företag. Om företaget har ett speciellt kollektivavtal eller om det sker förändringar, måste systemet uppdateras. Annars kan företaget betala för mycket eller för lite.

 

Anneli Wahlgren.jpg

"Oavsett vilket lönesystem företaget har, gäller det att skräddarsy inställningarna. Många system kommer med standardinställningar och det är inte säkert att de är anpassade till just ditt företag", säger Anneli Wahlgren, auktoriserad lönekonsult från Grant Thornton. 

Läs mer från Entreprenörstid - ett samarbete mellan Grant Thornton och Företagarna.