headphones newspaper video-player

Effektivare företagande

Här hittar du tips och råd som skapar effektivitet i din vardag som företagare.

Så får du koll på företagets betalningsströmmar – fyra tips

Undrar du liksom många andra företagare vart pengarna tar vägen? Trots att omsättningen ökar och företaget växer finns det inte lika mycket pengar kvar på sista raden som du hade förväntat dig. Ofta är det bristande uppföljning av likviditet och kassaflöde som ligger bakom. Något som går att åtgärda med en genomgripande analys.
 
 

Viktiga förändringar på momsområdet

För den som ansvarar för momshanteringen gäller det att alltid vara på tårna. Momsregler och praxis är under ständig utveckling och det gäller att hänga med för att upptäcka såväl möjligheter som risker i tid. Bland annat införs nya bestämmelser för försäljning av varor och tjänster inom EU från och med 1 juli 2021.

 

Skatteverket kollar extra på e-handel i årets deklaration

E-handeln ökade med 100 miljarder under 2020 och i samband med årets deklaration kommer Skatteverket leta efter oredovisade inkomster, både intäkter och moms.

Läs mer här!

 

Tre snabba om digital årsredovisning

Årsredovisningen och revisionsberättelsen är handlingar som kräver så kallad avancerad nivå av signering. Annars är dokumenten inte juridiskt bindande. 

Tre tips om årsredovisning 

 

Så kan du genomföra vårens bolagsstämmor – trots pandemin

Under våren ska flertalet bolag  genomföra sina årsstämmor. Precis om förra året kommer detta påverkas av covid-19. 

Tips inför årstämma

 

Tips inför årets deklaration

Våren innebär deklarationssäsong för bolag med bokslut under Q4, det vill säga majoriteten av företagen. 
 

 

5 tips för att undvika bluffakturorna

Bluffakturorna kanske kommer som ett brev på posten, men med dessa råd är risken mindre att du går i fällan. Det har skett en kraftig ökning av anmälda bluffakturor under coronakrisen, enligt Svensk Handel.

Så här undviker du bluffarna

Så får du koll på IT-riskerna

Att skydda företaget mot digitala intrång och cyberhot blir allt viktigare i en uppkopplad värld. Med en it-revision säkrar du affärskritiska processer samtidigt som du får en motståndskraftig organisation. Grant Thorntons experter berättar om varför it-revision är viktigare än någonsin.

Ta del av experternas råd 

 

Trendspaning – så blir 2021

 Automatisering och digitalisering kommer vara fortsatt viktigt lyder en av spaningarna från Grant Thorntons experter nu när ett nytt år står i farstun.

Läs trendspaningen för 2021

 

Så ska anstånd på skatt redovisas

Krisstöden under pandemin ska redovisas på olika sätt. I den här artikeln får du hjälp att reda ut begreppen kring anstånd på skatt.

Experten guidar i denna artikel

 

Bättre beslutsunderlag förbättrar lönsamheten

Resultaträkningen visar hur företaget går medan balansräkningen visar hur företaget mår. Båda två är, rätt använda, effektiva verktyg för beslutsfattande, menar Monika Lindberg och Joanna Antonson, auktoriserade redovisningskonsulter hos Grant Thornton. Här delar de med sig av hur man skapar bättre beslutsunderlag för att förbättra lönsamheten och tillväxten i bolaget. 

Så fattar du bättre beslut med ordning och reda

Så får du ditt företag att gå bra om fem år (också)

De flesta företag bygger på en tydlig idé och målsättning, en riktning att följa under uppstartsfasen. Men hur säkrar man att mål och strategier fortsätter att vara tydliga och vägledande även på sikt när verksamheten växer? Grant Thornton ger dig fem tips för ett långsiktigt framgångsrikt företagande. 

Skattetips - dags att deklarera? 

Det finns många beslut, regler och omständigheter som kan påverka skatten för dig som företagare. Ex sänkt bolagsskatt. Här delar vi med oss av aktuella tips inför bokslut och deklaration. 

Sex skattetips inför deklarationssäsongen 

Revisorn - din bästa vän som entreprenör

Johan Edman är auktoriserad revisor på Grant Thornton och har följt många företag på deras tillväxtresor. Han ser hela tiden bevis på hur stor påverkan ordning och reda har i verksamheten. 

 Så blir du bästa vän med din revisor

Tips för en effektivare faktureringsprocess

Hur mycket tid lägger ditt företag på fakturering idag? I många fall går det att med relativt enkla medel göra stora tidsbesparingar.

Lär dig fakturera mer effektivt

Ordning ger framgång

Att ha koll på rapportering, processer och rutiner är en stor framgångsfaktor för alla företag. Här är åtta tips för en mer välskött verksamhet.

Få koll på rutinerna och lyckas

ordning och reda.jpg