headphones newspaper video-player

Effektivare företagande

Här hittar du tips och råd som skapar effektivitet i din vardag som företagare.

Hur ska företag hantera covid-19 i samband med årets revision?

Många företag är oroliga för sin överlevnad i takt med att intäkterna har fallit eller upphört som en följd av coronaviruset covid-19. Samtidigt är processen med årets bokslut, årsredovisning och revisionsberättelse långt gången.

Läs mer i artikeln här

Så hanterar du brexit

Från och med den 1 februari är Storbritannien inte längre med i EU.  Som företagare är det klokt att så fort som möjligt börja förbereda dig inför förändringen. Grant Thorntons momsexperter Cecilia Smedfors och Pia Hedberg redogör för några viktiga saker att tänka på.

Läs tipsen om brexit

Var redo om konjunkturen viker

De flesta ekonomiska bedömare är eniga – lågkonjunkturen är på väg att drabba Sverige under 2020. Men med en strukturerad omvärlds- och riskanalys kan man som företagare vara beredd redan innan nedgången är ett faktum.

Läs sex tips här

Bättre beslutsunderlag förbättrar lönsamheten

Resultaträkningen visar hur företaget går medan balansräkningen visar hur företaget mår. Båda två är, rätt använda, effektiva verktyg för beslutsfattande, menar Monika Lindberg och Joanna Antonson, auktoriserade redovisningskonsulter hos Grant Thornton. Här delar de med sig av hur man skapar bättre beslutsunderlag för att förbättra lönsamheten och tillväxten i bolaget. 

Så fattar du bättre beslut med ordning och reda

Så får du ditt företag att gå bra om fem år (också)

De flesta företag bygger på en tydlig idé och målsättning, en riktning att följa under uppstartsfasen. Men hur säkrar man att mål och strategier fortsätter att vara tydliga och vägledande även på sikt när verksamheten växer? Affärsrådgivaren Johan Åsman ger dig fem tips för ett långsiktigt framgångsrikt företagande. 

Skattetips - dags att deklarera? 

Det finns många beslut, regler och omständigheter som kan påverka skatten för dig som företagare. Ex sänkt bolagsskatt. Här delar vi med oss av aktuella tips inför bokslut och deklaration. 

Sex skattetips inför deklarationssäsongen 

Revisorn - din bästa vän som entreprenör

Johan Edman är auktoriserad revisor på Grant Thornton och har följt många företag på deras tillväxtresor. Han ser hela tiden bevis på hur stor påverkan ordning och reda har i verksamheten. 

 Så blir du bästa vän med din revisor

Tips för en effektivare faktureringsprocess

Hur mycket tid lägger ditt företag på fakturering idag? I många fall går det att med relativt enkla medel göra stora tidsbesparingar.

Lär dig fakturera mer effektivt

Ordning ger framgång

Att ha koll på rapportering, processer och rutiner är en stor framgångsfaktor för alla företag. Här är åtta tips för en mer välskött verksamhet.

Få koll på rutinerna och lyckas

ordning och reda.jpg