podcast news play företagaren I media förmån faq

Här hittar du fler artiklar från Entreprenörstid

Personal och ledarskap

Annons

Incitament som får medarbetarna att stanna

Att rekrytera och behålla rätt medarbetare är idag en nyckelfaktor för att få företag att utvecklas. Men det är också en utmaning att skapa rätt incitamentsprogram för organisat...

Annons

Så får du mer utvecklingstid

Har du för lite tid för strategifrågor och utveckling? Enligt Tillväxtverket är du i så fall i gott sällskap, då problemet rankas som ett av de största tillväxthindren. Men det ...

Ekonomi

Annons

Viktiga förändringar på momsområdet

För den som ansvarar för momshanteringen gäller det att alltid vara på tårna. Momsregler och praxis är under ständig utveckling och det gäller att hänga med för att upptäcka såv...

Alla artiklar från Entreprenörstid

Annons

Hantering av gåvor – tänk på detta

Efter Rysslands invasion av Ukraina har engagemanget från svenskarna varit enormt. Förutom humanitära insatser har gåvorna strömmat in från såväl allmänhet som företag. Här tips...

Annons

Incitament som får medarbetarna att stanna

Att rekrytera och behålla rätt medarbetare är idag en nyckelfaktor för att få företag att utvecklas. Men det är också en utmaning att skapa rätt incitamentsprogram för organisat...

Annons

4 viktiga frågor vid ägarskifte

Ett framgångsrikt ägarskifte är beroende av en mängd faktorer. Maria Svantesson, auktoriserad revisor och affärsrådgivare på Grant Thornton, ger här ett par korta tips kring hur...

Annons

Så får du mer utvecklingstid

Har du för lite tid för strategifrågor och utveckling? Enligt Tillväxtverket är du i så fall i gott sällskap, då problemet rankas som ett av de största tillväxthindren. Men det ...

Annons

Viktiga förändringar på momsområdet

För den som ansvarar för momshanteringen gäller det att alltid vara på tårna. Momsregler och praxis är under ständig utveckling och det gäller att hänga med för att upptäcka såv...

Annons

5 tips för ett mer effektivt entreprenörsliv

De flesta företag bygger på en tydlig idé och målsättning, en riktning att följa under uppstartsfasen. Men hur säkrar man att mål och strategier fortsätter att vara tydliga och ...

Annons

Ordning ger framgång

Att ha koll på rapportering, processer och rutiner är en stor framgångsfaktor för alla företag. Här är åtta tips för en mer välskött verksamhet.

Annons

Så minimerar du hållbarhetsriskerna

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker är något som blir allt viktigare. Det beror dels på att kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisnin...

Annons

Guide: Att tänka på när du väljer revisor

Idag är det få som ser revision som ett nödvändigt ont och en tjänst man köper in bara för att det är ett krav. Fler och fler ser sin revisor mer som ett bollplank och rådgivare...