headphones newspaper video-player

Maximera bolagsvärdet vid försäljning - det här behöver du tänka på

Hur ger man sitt företag bra förutsättningar inför en försäljning? Förberedelserna är A och O menar experten Anna Murray som delar sina bästa tips om vad som är viktigast att tänka på – vare sig du redan går i säljtankar eller har ett par år kvar.

Att vara medveten om att det tar tid är en bra start när det kommer till försäljningen av ett företag. Därför är det viktigt att förbereda företaget inför en försäljning – oavsett om du funderar på att sälja nu eller i framtiden. Kanske vill du vara kvar i bolaget men önskar ta in en medinvesterare, som kan vara med och bidra till nästa steg i bolagets utveckling, eller så är det dags att gå i pension och därmed sälja bolaget helt.

“En lyckad försäljning handlar om att skapa goda förutsättningar för att bolaget ska växa och vara lönsamt i framtiden även med en ny ägare. Du vill förmedla att bolaget kan växa hos en ny ägare och utvecklas än snabbare genom tillgång till ökade resurser. Med ett väl förberett bolag maximerar man därmed möjligheten till en lyckad försäljning. Många skaffar rådgivare först när man bestämt sig för att sluta i bolaget och sälja – vilket inte ger företaget de bästa förutsättningarna. Vill du få bra betalt för ditt företag så ska du börja i god tid innan”, berättar Anna Murray, rådgivare inom M&A services på Grant Thornton. 

 

Hur förbereder jag mig på bästa sätt?

Genom att vara ute i god tid före en försäljning har du möjlighet att säkerställa att bolaget med dess dokumentation är väl förberett inför en försäljning. Men lika viktigt är det att ägarkretsen är överens. Här är Annas råd för en lyckad försäljning:

1. Förbered ägarna

Är ni flera ägare är det viktigt att sätta sig ner tillsammans i god tid före en försäljning. Vill alla sälja? Varför vill vi sälja? Kanske är det bara några av ägarna som vill sälja och andra som vill vara kvar? Vilken typ av köpare är intressant för oss? Finns all dokumentation på plats såsom exempelvis aktieägaravtal? Det är viktigt att veta var man står och vart man är på väg.

2. Förbered bolaget

Den viktigaste punkten är just att förbereda själva bolaget. Se till att ha ordning och reda, ett väl förberett bolag kommer att öka värdet och ger en trygghet för köparna jämfört med om det finns en stor osäkerhet kring bolagets framtida potential. Ett välskött bolag ökar intresset och ger bättre betalt. Här bör man titta igenom bolaget ordentligt för att se om det finns något man kan göra för att tydliggöra bolagets långsiktiga potential för eventuella köpare. Här spelar rådgivarna en viktig roll. Ta fram en affärsplan och en väl genomarbetad budget som ni kan underbygga. En köpare kommer att granska bolagets historik – därför är det ett lysande tillfälle att visa på potentialen.

Gå igenom bolagets dokumentation och säkerställ att viktiga avtal finns på plats och inte går ut strax efter en försäljning. Se över era kund- och leverantörsrelationer – är det några som är viktigare än andra? Finns det skrivna avtal? Är det något som kommer sägas upp i och med en försäljning?

Se även över vilka som är nyckelpersonerna i bolaget. Vad händer om de slutar? Kan man säkra att de finns kvar i bolaget efter en försäljning? Ett ofullständigt företag kan bli mindre värt, och de nya köparna får en trygghet i att personen är rätt och inkörd i företaget.

3. Förbered försäljningsprocessen

Återigen – var ute i god tid. Träffa olika rådgivare innan du bestämmer dig för vilka som passar just ditt bolag bäst. Rådgivaren kanske gjort något i din bransch tidigare och har relevant erfarenhet för att förstå sig på din verksamhet. Undersök vilket nätverk rådgivaren har och kanske vilka köpare de anser som troligast.

En mycket viktig del för rådgivaren är att hitta rätt köpare och kunna förklara varför just ditt bolag är en bra investering för dem. När ni sedan valt rådgivare kommer de att hjälpa er genom hela försäljningsprocessen från alla förberedelser till köparkontakter och förhandling.

 

Anna Murray (maximera bolagsvärde).jpg

"Den viktigaste punkten är just att förbereda själva bolaget. Se till att ha ordning och reda, ett väl förberett bolag kommer att öka värdet och ger en trygghet för köparna jämfört med om det finns en stor osäkerhet kring bolagets framtida potential" säger Anna Murray från Grant Thornton.

Läs mer om ägarskifte hos Grant Thornton.