headphones newspaper video-player

Vägen till ett lyckat ägarskifte

Många förknippar ägarskiften med regler, transaktioner och formalia. Men enligt Helena von der Esch, affärsrådgivare på Grant Thornton, är det ofta helt andra faktorer som avgör om en process blir lyckad eller inte.

Även om själva transaktionen är en avgörande milstolpe finns det också en annan aspekt som de flesta som går igenom ett ägarskifte vittnar om: Hur viktigt det är att värna relationerna. Det inte alla tänker på är att den insikten måste styra arbetet redan från början.

– För att få ett bra, och även relationsmässigt hållbart, resultat är det viktigt för mig som rådgivare att tidigt känna in alla intressenter och deras behov. Mitt främsta jobb är att säkerställa att alla involveras, informeras och engageras, säger Helena von der Esch.

För att alla ska känna sig delaktiga måste även de som inte normalt tar plats få en chans att göra sig hörda. Ofta finns det dessutom intressenter kring köpare och säljare som också påverkar och som behöver tas med i arbetet. Känslan av att processen är tydlig och rättvis är alltså en avgörande framgångsfaktor.

Vad är en rättvis process?

Även om vi i Sverige lägger stor vikt vid rättvisa, vilket ofta märks när ägande delas inom en familj eller mellan partners, finns det många faktorer som påverkar vår upplevelse. Helena von der Esch understryker att det absolut viktigaste är att lägga grunden för en bra kommunikation genom att alla inblandade får samma information, i samma tid och med samma förutsättningar.

– Det är också viktigt att hjälpa intressenterna att komma överens om vem som gör vad och att balansera rollerna äga, styra och leda. – Man ska komma ihåg att alla tre områden rymmer viktiga funktioner, det finns alltid ett sätt att bidra. Mitt fokus är att tolka kommunikation och relationer så att det blir så enkelt som möjligt för gamla och nya ägare att hitta de lösningar som är bäst för bolaget, säger Helena von der Esch.

Ibland räcker det dock inte med en tydlig kommunikation och rollfördelning, uppfattningen om vad som är rättvist kan förändras över tid. Även om två partners får en lika stor del av köpeskillingen vid en försäljning kan olika investeringar göra att deras respektive situation skiljer sig mycket åt efter ett par år. Därför kan det vara bra att även diskutera livet efter ett genomfört ägarskifte.

Se helheten

Allt handlar om att ha ett helhetsperspektiv, menar Helena von der Esch.

– Det betyder att jag som rådgivare måste väga in både min yrkesmässiga erfarenhet och egna fördomar för att kunna se så öppet och nyanserat som möjligt på situationen. Någon som på pappret inte har erfarenhet av att äga ett företag kan till exempel utbildas och coachas till att bli en fantastiskt ansvarsfull och bra ägare – bara viljan finns. 

Egenskaper som just viljestyrka och mod är viktiga enligt Helena von der Esch. Men alla behöver också då och då lite extra motivation och stöd.

– Ett ägarskifte kan innebära en lång och komplex resa och det kan kännas tungt ibland, då är det mitt jobb att peppa och hålla humöret uppe på alla inblandade. Mitt budskap är att det är roligt och samhällsnyttigt att driva företag! Har man dessutom modet att göra detta tillsammans med partners eller sin familj ska man ha en stor klapp på axeln.

 

helenavonderesch.jpg

Allt handlar om att ha ett helhetsperspektiv när man ska göra ett ägarskifte", menar Helena von der Esch.

Läs mer om ägarskifte hos Grant Thornton