headphones newspaper video-player

4 viktiga frågor vid ägarskifte

Ett framgångsrikt ägarskifte är beroende av en mängd faktorer. Helena von der Esch, affärsrådgivare på Grant Thornton, ger här ett par korta tips kring hur du lyckas – på kort och lång sikt.

Vilka?

Alla direkt berörda ska involveras, informeras och engageras. Kanske finns det andra intressenter som är viktiga för processen? Då ska naturligtvis de också tas med i arbetet.

Varför?

En aktiv roll handlar om att ta sitt ansvar som ägare förstås, men också om att inse att man har valmöjligheter och att man bör fundera kring vad man vill göra med dem. Det finns många olika konstruktiva sätt att delta.

Hur?

Ett skifte måste få ta tid; både före, under och efter själva transaktionen. Ta hjälp av en erfaren processledare som alla trivs med, har förtroende för och som månar om helheten – både individerna, relationerna och bolaget.

När?

Även om det kan låta konstigt: hela tiden. Det är bra att alltid ha en medvetenhet om att ett ägarskifte en dag kommer. Lyft frågan då och då så att alla inblandade exempelvis har samma bild av vilka villkor som skulle kunna leda till en försäljning eller ett ägarskifte i familjen. Samsyn förebygger konflikter!

 

lyckatägarskifte.jpg

Läs mer om ägarskifte hos Grant Thornton