headphones newspaper video-player

Experter till din panel i Almedalen om näringsliv och företag

Bredda ert Almedalsarrangemang med ett småföretagarperspektiv.

Söker du en politisk expert till din panel eller ett seminarium under Almedalsveckan? Då ska du kontakta Företagarnas utredare, experter och övriga medarbetare som är på plats under Almedalsveckan.

Med både djup och bredd inom politikområden som skatt, arbetsrätt, integration och offentlig upphandling är de på plats för att dela med sig av analyser och kunskap under hela veckan.

Alexandra Hernadi

Politisk strateg

Specialområden: Strategisk kommunikation och opinionsbildning.

Kontakt
Telefon: 070-916 94 30
Mail: alexandra.hernadi@foretagarna.se

Anna Libietis

Näringspolitisk expert

Specialområden: Arbetsmarknad, kompetensförsörjning, arbetskraftsinvandring, integration. Företagens kompetensbehov och matchning.

Kontakt
Telefon: 08-406 17 03
Mail: anna.libietis@foretagarna.se

Daniel Wiberg

Chefsekonom 

Specialområden: Företagandets förutsättningar, svensk konkurrenskraft, företagens betydelse för tillväxt och välfärd.

Kontakt
Telefon: 08-406 18 16
Mail: daniel.wiberg@foretagarna.se

Emilie Johansson

Pressekreterare 

Kontakt
Telefon: 070-788 74 26
Mail: emilie.johansson@foretagarna.se

Eva Cooper

Regionchef Företagarna Gävleborg och Dalarna

Eva har en lång erfarenhet av opinionsbildande arbete och medverkar i Almedalen för sjuttonde året. Som regionchef har hon koll på företagens betydelse för välfärden, inte minst i landsbygdskommuner. Hon har dessutom skrivit böcker om jämställdhet och globalisering och har efter sin tid som politisk redaktör både vässad penna och tunga.

Kontakt
Telefon: 070-810 17 83 
Mail: eva.cooper@foretagarna.se

Fabian Bengtsson

Styrelseordförande

Kontakt: Jennie Elonsson, ledningsassistent
Telefon: 070-092 49 21
Mail: jennie.elonsson@foretagarna.se

Günther Mårder

Vd Företagarna

Kontakt: Amanda Svensson, vd-assistent
Telefon: 070-788 74 37
Mail: amanda.svensson@foretagarna.se

Hanna Jonasson

Regionchef för Företagarna Örebro län och Värmlands län

Hanna Jonasson leder Företagarnas politiska och organisatoriska arbete i Örebro län och Värmlands län. Belyser gärna hur villkor och förutsättningarna kan förbättras för landets småföretagare.

Kontakt
Telefon: 070-788 74 24
Mail: hanna.jonasson@foretagarna.se

Helena Fond

Näringspolitisk expert

Specialområde: Regelbörda och regelförenkling för företagare, skola och näringsliv.

Kontakt
Telefon: 070-717 70 19
Mail: helena.fond@foretagarna.se

Jenny Frank

Biträdande regionchef Företagarna Norrbotten

Specialområden: Arbetsmarknad, kompetensförsörjning, rekrytering, kompetensbehov och matchning. Företagens betydelse för kommunernas tillväxt, företagens utmaningar och näringslivets utveckling i Norrbotten.

Kontakt:
Telefon: 070-6992029
Mail: jenny.frank@foretagarna.se

Jonas Nordin

Regionchef Företagarna Västerbotten och Norrbotten

Specialområden: Norra Sveriges företagande, företagarklimat, samverkan skola-näringsliv.

Kontakt
Telefon: 070-264 54 09
Mail: jonas.nordin@foretagarna.se

Lina Skandevall

Projektledare för Företagarnas närvaro i Almedalen

Specialområden: Kvinnors företagande.

Förfrågningar om samarbeten med mera:
Telefon: 070-600 30 80
Mail: lina.skandevall@foretagarna.se

Lise-Lotte Argulander

Expert inom arbetsrätt & arbetsmiljö

Specialområden: Framtidens anställningsskydd, arbetsrättsliga frågor, arbetsmiljö och de regelverk som omger arbetsmiljöområdet.

Kontakt
Telefon: 08-406 17 39
Mail: lise-lotte.argulander@foretagarna.se

Magnus Johansson

Konkurrens- och upphandlingsexpert

Specialområden: Konkurrens på lika villkor, småföretags medverkan i offentlig upphandling, osund konkurrens, leverantörsmångfald, valfrihet.

Kontakt
Telefon: 070-788 74 69
Mail: magnus.johansson@foretagarna.se

Malin Påhls Hansson

Näringspolitisk expert

Specialområden: Kompetensförsörjning, digitalisering, utbildning och arbetsmarknad.

Kontakt
Telefon: 070-788 74 78
Mail: malin.pahls.hansson@foretagarna.se

Mosa Alasaly

Näringspolitisk expert

Specialområde: Företagares regelbörda.

Kontakt
Telefon: 070-788 74 10
Mail: mosa.alasaly@foretagarna.se

Patrick Krassén

Skattepolitisk expert

Specialområden: Skattepolitik generellt, svensk ekonomi, ekonomiska reformer, företagandets villkor, välfärdsföretagande, rättssäkerhetsfrågor, innovationspolitik, EU.

Kontakt
Telefon: 08-406 17 17
Mail: patrick.krassen@foretagarna.se

Patrik Nilsson

Samhällspolitisk chef

Specialområden: Småföretagens förutsättningar att växa, skapa jobb samt välstånd.

Kontakt
Telefon: 08-406 17 24
Mail: patrik.nilsson@foretagarna.se

Philip Thunborg

Näringspolitisk expert

Specialområden: Näringspolitiska frågor inom främst hållbarhet (klimat, energi och miljö), infrastruktur och transportfrågor, lokalt företagsklimat och regelbörda.

Kontakt
Telefon: 070-788 74 76
Mail: philip.thunborg@foretagarna.se

Pontus Lindström

Näringspolitisk expert

Specialområden: Brott och trygghet, samt frågor som rör kommunal myndighetsutövning och lokalt företagsklimat.

Kontakt
Telefon: 070-788 74 51
Mail: pontus.lindstrom@foretagarna.se

René Bongard

Statistiker

Specialområde: Serverar skarpa analyser och siffror kring företagare och företagandet.

Kontakt
Telefon: 073-885 16 24
Mail: rene.bongard@foretagarna.se 

Theresa Ryberg

Näringspolitisk expert

Specialområden: EU-frågor, brexit, exportfrämjande och internationell handel.

Kontakt
Telefon: 070-713 53 83
Mail: theresa.ryberg@foretagarna.se

Thomas Byström

Regionchef Företagarna Stockholm, Mälardalen och Gotland

Thomas är uppväxt i en småföretagarfamilj och har lång erfarenhet inom affärsutveckling och marknadsstrategier. Som regionchef driver han, tillsammans våra lokalföreningar, småföretagares frågor i vår största region. Han är också engagerad i Mälardalsrådet och Nyanlänt Företagande, samt är en erfaren moderator.

Kontakt
Telefon: 070- 647 17 60
Mail: thomas.bystrom@foretagarna.se

Unga företagare i ert seminarium?

Förfrågningar: Frida Carlsson
Telefon: 073-570 89 60 
Mail: frida.carlsson@foretagarna.se

 • Adrian Swartz, Gigway – Gig-ekonomi.
 • Andreas Wilhelmsson, Ljusgårda AB – Hållbart företagande, entreprenörskap, svensk livsmedelsproduktion samt miljöfrågor.
 • Caroline Fossto, Tänk Profil & Design AB – Ungt företagande, kvinnligt entreprenörskap samt migrationsfrågor.
 • Daniel Aarenstrup, SAVR – Kompetensförsörjning och tillgång till spetskunskaper nödvändiga för att växa teknikbolag. Sänkta ingångsbarriärer till företagande för unga och nyanlända. Effektivisering eller nedmontering av arbetsförmedlingen.
 • Hjalmar Antonsson, Dotkeeper AB – Hur stor del av skatteintäkterna i Sverige kommer från företagen.
 • Johan Aronsson, Marknadsbyrån i Skandinavien AB – Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
 • Karl Emil Nikka, Nikka Systems – IT-säkerhet på svenska företag, IT-säkerhetspolitik och försvarspolitik.
 • Lina Bodestad, Crimson Vale Consulting – Regelbörda, integration, miljö, hållbarhet.
 • Linus Häggström, Begravningsbyrån Kalix – Kommunpolitik och regionalpolitik.
 • Matilda Kong, Ceretai – Hållbart arbetsliv, rörlig arbetskraft, AI, impact tech, diversity, jämlikhetsfrågor, internationellt företagande och företagsklimatet för startups.
 • Oscar Sandström, Viseo – Remote-kultur, hur man bygger bolag och företagskultur på distans. Förverkliga personliga drömlivet i kombination med drömjobbet. 
 • Sabina Schäfer, Dureco Design – Regelverk, skatter, försvarsfrågor.

Kontakta oss!

Har du frågor kring vad vi gör i Almedalen, söker du en expert hos oss till ett uttalande eller seminarium eller har du andra funderingar? Hör av dig! 

Press: Emilie Johansson, 070-788 74 26  press@foretagarna.se 

Projektledning, innehåll och politik: Lina Skandevall, 070-600 30 80, lina.skandevall@foretagarna.se

Alexandra Hernadi, 070-916 94 30,  alexandra.hernadi@foretagarna.se

#4av5jobb @foretagarna

Almedalsresan: Möt våra unga entreprenörer

Under årets Almedalsvecka kommer vi, en grupp drivna unga entreprenörer, att finnas tillgängliga för möten, samtal, deltagande i seminarier och debatter. Vi åker till Visby tillsammans med organisationen Företagarna för att nätverka, diskutera, debattera, samtala och ge vår bild av hur det är att vara ung och driva företag idag.

Senast på tema Almedalen

Läs senaste artiklarna taggat Almedalen på foretagarna.se.