headphones newspaper video-player

Experter till din panel i Almedalen om näringsliv och företag

Bredda ert Almedalsarrangemang med ett småföretagarperspektiv.

Söker du en politisk expert till din panel eller ett seminarium under Almedalsveckan? Då ska du kontakta Företagarnas utredare och experter som är på plats under Almedalsveckan.

Med både djup och bredd inom politikområden som skatt, arbetsrätt, integration och offentlig upphandling är de på plats för att dela med sig analyser och kunskap under hela veckan.

Vi kan småföretagande i Almedalen 2018:

 

Patrik Nilsson

Samhällspolitisk chef

Patrik Nilsson är samhällspolitisk chef på Företagarna och har bred allmänpolitisk kunskap med särskild inriktning på näringspolitiska frågor och arbetsmarknadspolitik. Patrik medverkar gärna i diskussioner och debatter om småföretagens förutsättningar att växa, skapa jobb samt välstånd och brinner för en arbetsmarknad som är inkluderande mot alla där företag kan konkurrera på lika villkor.


Telefon: 08-406 17 24 
E-post: patrik.nilsson@foretagarna.se

 

 

Daniel Wiberg

Ekonomie doktor och chefsekonom

Daniel Wiberg är chefsekonom och ansvarar för analysen av samhällsekonomiska frågor av betydelse för företag och företagande. Daniel är ekonomie doktor och har en bakgrund som forskare i nationalekonomi. Han har tidigare arbetat i finansdepartementet med frågor som rör företagande och långsiktig tillväxt, samt finansmarknadsfrågor.

Daniel Wiberg är på plats under Almedalen för att diskutera det företagandets förutsättningar och svensk konkurrenskraft så att mindre och växande företag kan bidra än mer till tillväxt och välfärd.


Telefon:  08-406 18 16
E-post: daniel.wiberg@foretagarna.se

 

Anna Libietis

Utredare och sakkunnig i integrationsfrågor och kompetensförsörjning

Anna Libietis är expert på integrationsfrågor och arbetar med frågor som rör företagens kompetensförsörjning. Anna har tilldelats Martin Luther King-priset samt Stockholms läns landstings pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism och sitter dessutom med i arbetsmarknadsutredningen. Bland andra projekt hon driver finns Nyanlänt företagande och Företagarnas samarbete med Ax: Foundations i projektet Yrkesdörren.


Telefon: 070-7887439
E-post: anna.libietis@foretagarna.se


Hanna Cederqvist

Utredare och sakkunnig inom kompetensförsörjning

Hanna Cederqvist är på plats under Almedalsveckan för att prata om kompetensförsörjning, hållbarhet, kontanthantering och andra företagarpolitiska frågor. Hanna är expert på kompetensfrågor och företagande och har bland annat drivit arbetet med Företagarnas Kompetensbarometer, som kartlagt företagens efterfrågan på kompetens, vilka utmaningar företagen möter samt ger förslag på hur utmaningarna kan minskas.

Telefon: 08-406 17 85
E-post: hanna.cederqvist@foretagarna.se

 

 

Erik Ageberg

Expert, näringspolitik och socialförsäkring

Erik arbetar med näringspolitiska frågor inom främst socialförsäkringen, arbetsrätt och arbetsmarknad samt allmänpolitiska frågor så som företagares partisympatier. Erik ansvarar också för Företagarnas arbete med att minska företagens regelbörda. Erik är ledamot i insynsrådet för Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen och deltar i flera statliga utredningar.  

Telefon: 0733-305 277
E-post: erik.ageberg@foretagarna.se

 

 

Philip Thunborg

Utredare och sakkunnig inom landsbygds- och trygghetsfrågor

Philip Thunborg är sakkunnig inom landsbygdspolitiska frågor och projektledare Företagarnas konjunkturundersökning Småföretagsbarometern, samt arbetar med säkerhetsfrågor och lokalt företagsklimat. Han har också projektlett Företagarnas arbete kring kilometerskatten, flygskatten samt arbetet med att belysa brottsutsatta småföretagares situation.

Telefon: 0707 88 74 76
E-post: philip.thunborg@foretagarna.se

 

 

Ulrica Dyrke

Expert inom konkurrens och offentlig upphandling.

Ulrica Dyrke kommer vara på plats i Almedalen för att att diskutera offentlig upphandling i teori och praktik och med särskilt fokus på små företag. Hon står även till tjänst att samtala om utvecklingen av välfärdssektorn, valfrihetsystem samt konkurrens mellan offentlig och privat sektor. Ulrica har medverkat som expert i en rad utredningar inom upphandlingsområdet och har även suttit med i Välfärdsutredningens referensgrupp.

Telefon: 08-406 17 98
E-post: ulrica.dyrke@foretagarna.se

 

 

Lise-Lotte Argulander

Jur kand och specialist inom arbetsrätt och sakkunnig i arbetsmiljöfrågor.

Lise-Lotte Argulander är på plats under Almedalsveckan för att prata om arbetsrättsfrågor, arbetsmiljöfrågor och arbetsmarknadsfrågor. Lise-Lotte är jurist och specialist inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

Hon har deltagit och deltar som expert i flera utredningar och ansvarar för Företagarnas frågor om arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsrätten och arbetsmiljön spänner över ett stort antal frågeställningar och Företagarna bevakar och argumenterar bland annat för att regelverket inte ska bli för krångligt för de mindre företagen att följa.

Telefon: 08-406 17 39
E-post: lise-lotte.argulander@foretagarna.se

 

René Bongard

Statistiker

René Bongard är Företagarnas statistiker och ansvarar för analyser och framtagning av statistik för utspel och rapporter, i avsikt av att utveckla vår politik och driva opinion för att förbättra Sveriges företagarklimat.

Han är expert i avancerad dataanalys och informationsutveckling, och har stor erfarenhet i hela kedjan av undersökningsmetodik. Han har tidigare bland annat jobbat som statistiker och projektledare på Nederländska Statistiska centralbyrån och som analytiker på Vodafone.

Telefon: 08-406 17 23
E-post: rene.bongard@foretagarna.se

 

 

Patrick Krassén

Skattepolitisk expert

Patrick Krassén är expert inom skattepolitiska frågor, med särskild inriktning på skatter som påverkar företagandets villkor. Han är jur kand i skatterätt och fil kand i statsvetenskap, och har tidigare arbetat som expert med frågor som rör forskning, högre utbildning, innovation och immaterialrätt. Patrick är tillgänglig i Almedalen för att kommentera och diskutera skattepolitik och hur företagsklimatet i Sverige kan gynnas.

Telefon: 08-406 17 17
E-post: patrick.krassén@foretagarna.se

 

 

Pontus Lindström

Utredare

Pontus Lindström driver projekt kopplat till företagens kompetensförsörjning och småföretagares betydelse för jobbskapande i Sverige. Han kommer närmast från en tjänst som expert på lokalt företagsklimat på Svenskt Näringsliv. Pontus pratar gärna frågor som rör företagens kompetensförsörjning, lokalt företagarklimat och allmänna frågor som rör företagens betydelse för jobb och välfärd.

Telefon: 070-788 74 51
E-post: pontus.lindstrom@foretagarna.se

 

 

Jonas Nordin

Regionchef, Företagarna Norrbotten och Västerbotten

Jonas Nordin leder Företagarnas politiska och organisatoriska arbete i Norrbotten och har en bakgrund inom bland Ung Företagsamhet och sitter i styrelsen för Sparbanksstiftelsen Norrlands riskkapitalstiftelse. Jonas har erfarenhet av moderering och pratar gärna om näringslivsutveckling i norra Sverige, kompetensförsörjning, ungdomsfrågor kopplat till kompetensförsörjning och nyföretagande.

Telefon: 070-2645409
E-post: jonas.nordin@foretagarna.se

 

 

Eva Cooper

Regionchef, Företagarna Gävleborg

Eva har en lång erfarenhet av opinionsbildande arbete och medverkar i Almedalen för sextonde året. Som regionchef i Gävleborg har hon koll på företagens betydelse för välfärden, inte minst i landsbygdskommuner. Hon har dessutom skrivit böcker om jämställdhet och globalisering och har efter sin tid som politisk redaktör både vässad penna och tunga.

Telefon: 0708-10 17 83 
E-post: eva.cooper@foretagarna.se

 

 

Thomas Byström

Regionchef Företagarna Stockholm, Mälardalen och Gotland.

Thomas finns på plats för att berätta och diskutera om företagares och villkor och förutsättningar för att kunna verka och utvecklas när man ligger utanför storstadsregionerna. Han har lång erfarenhet inom affärsutveckling, affärsetableringar och marknadsstrategier och är engagerad i Nyföretagarcentrum och Styrelseakademien, samt en mycket erfaren moderator. Som tidigare regionchef i Västernorrland samt Jämtland-Härjedalen har han arbetat i ett områden av Sverige där företagare verkar under väldigt olika villkor på grund av både geografi och näringslivshistoria.

Mobil 070- 647 17 60
E-post: thomas.bystrom@foretagarna.se

 

Hanna Jonasson

Regionchef Företagarna Örebro län

Hanna Jonasson leder Företagarnas politiska och organisatoriska arbete i Örebro län och har en bakgrund inom bland annat offentlig sektor där hon verkat som både controller och chef. Hon har även jobbat inom idrottens värld och sitter i styrelsen för Nyföretagarcentrum. Hanna finns på plats i Almedalen för att belysa och förbättra villkor och förutsättningar för landets småföretagare.

Telefon: 070-788 74 24
E-post: hanna.jonasson@foretagarna.se

 

 

Alfred Appelros

talesperson, Företagarnas Unga nätverk

Alfred Appelros är talesperson för Företagarnas Unga Nätverk som riktar in sig särskilt på nätverk, erfarenhetsutbyte och utveckling för unga entreprenörer. Alfred är företagare inom kommunikationsbranschen och pratar gärna om frågor som rör framtidens arbetsmarknad, möjligheter och utmaningar för unga entreprenörer, sociala medier och kommunikation samt företagande i Blekinge län.   

Mobil 073 848 36 33
E-post: alfred.appelros@getsocial.se

Press och övrig kontakt

Har du frågor kring vad vi gör i Almedalen, söker du en expert hos oss till ett uttalande eller seminarium eller har du andra funderingar? Hör av dig! 

Press: Hannes Mård, 070-788 74 55 Emilie Johansson, 070-788 74 26  press@foretagarna.se 

Projektledning: Lolita Opwapo, 08- 406 18 53, lolita.opwapo@foretagarna.se

Innehåll och politik: Pontus Lindström, 070-788 74 51, pontus.lindstrom@foretagarna.se

#4av5jobb @foretagarna

Almedalsresan: Möt våra unga entreprenörer

Under årets Almedalsvecka kommer vi, en grupp drivna unga entreprenörer, att finnas tillgängliga för möten, samtal, deltagande i seminarier och debatter. Vi åker till Visby tillsammans med organisationen Företagarna för att nätverka, diskutera, debattera, samtala och ge vår bild av hur det är att vara ung och driva företag idag.

Senast på tema Almedalen

Läs senaste artiklarna taggat Almedalen på foretagarna.se.