headphones newspaper video-player

Det här vill vi!

Företagare har idag fler lagar och regler än någonsin att förhålla sig till och de formar tillsammans en tung byråkrati. Vi vill se minskad regelbörda. 

Företagare saknar samma rättigheter som anställda till föräldraledighet och sjukskrivning. Dessutom har flertalet förslag som lagts fram för att höja skatterna som kommer att begränsa möjligheten att starta och utveckla mindre företag. Vi vill sänka företagarfientliga skatter. 

Många företag vill anställa men hittar inte rätt kompetens. Därför vill vi göra det enklare att anställa och behålla rätt kompetens. 

På Företagarnas hemsida kan du läsa mer om våra förslag i ovan och många andra frågor för att förbättra företagarklimatet ytterligare i Sverige.