podcast news play företagaren I media förmån

Hur ansöker man om nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter?

Coronakrisen: Hur ansöker man om nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter? Kan ni hjälpa till att reda ut i detta?

Svar:

Arbetsgivaren måste kryssa i fält 062 i den månatliga arbetsgivardeklarationen, ”Reducerad avgift för först anställd”, för varje aktuell anställd. Anledningen till att fältet har denna rubrik är att Skatteverket använder sig av det befintliga systemet för att rapportera nedsatt arbetsgivaravgift för den första anställda i enmansföretag (det så kallade ”växa-stödet”).

Detta är också skälet till att det finns 31 rutor i arbetsgivardeklarationen, trots att nedsättningen gäller bara 30 personer (detta eftersom man kan ha anställd genom ”växa-stödet” samtidigt).

Anledningen till att arbetsgivare måste aktivt anmäla nedsättningen i arbetsgivardeklarationen, är att nedsättningen enbart omfattar anställda, inte avlönade uppdragstagare. Skatteverket vet alltså inte på förhand vilka som uppbär lön som också är berättigade till nedsättningen.

Kan begära omprövning

Om man redan lämnat arbetsgivardeklaration för redovisningsperioden mars innan de nya reglerna trädde i kraft kan man begära omprövning av arbetsgivardeklarationen.

Detta görs genom att lämna in en ny arbetsgivardeklaration där man kryssar i fält 062 på individuppgiften för de anställda som man yrkar nedsättning för. Omprövning gällande nedsättning av arbetsgivaravgifterna kan begäras från den 6 april.

Nedsättning av egenavgifter

Egenföretagare som betalar fulla egenavgifter får en nedsättning för hela 2020 upp till ett överskott på 100 000 kr. Sänkningen görs automatiskt vid beräkning av ens slutliga skatt.

Man har rätt till sänkta egenavgifter om man är född 1955 eller senare. Istället för att betala full egenavgift (28,97 procent) betalar man bara ålderspensionsavgift (10,21 procent) på överskott upp till 100 000 kronor. Har man ett högre överskott än så, betalar man alla avgifter på den del som överstiger 100 000 kronor.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.