headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
När ska man lämna läkarintyg?

När ska den anställde lämna läkarintyg vid återinsjuknande?

En av mina anställda är sjuk ofta. Förra veckan var han sjuk måndag till torsdag och kom sedan och jobbade fredagen och måndag denna vecka, sedan blev han sjuk igen i tre dagar. Jag vet att det är den åttonde sjukdagen en anställd ska lämna läkarintyg, men kan jag räkna ihop sjukdagarna eftersom det är så kort tid mellan sjukperioderna?

 Nej, det kan du inte. När det gäller själva sjuklöneperioden (de 14 dagarna som arbetsgivaren ska betala sjuklön) så får du räkna ihop dagarna eftersom det är mindre än fem dagar mellan sjukperioderna. Det har betydelse för när ansvaret för ersättning går över på Försäkringskassan. Men det är från den åttonde kalenderdagen räknat från den första dagen i den nya sjukperioden som du kan begära läkarintyg för att betala ut sjuklön. 

Om ni har särskilda skäl finns möjligheten att begära att arbetstagaren vid framtida sjukperioder lämnar läkarintyg redan första sjukdagen.

En sådan begäran ska vara skriftlig och får inte avse längre tid än ett år.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap