headphones newspaper video-player
Behåll sommarkänslan, men gör dig redo för hösten.

Förbered ditt företag för hösten

Företagarnas juridiska rådgivning har sammanställt tips på vad du bör tänka på inför hösten.
  • Håll medarbetarsamtal 

Motivera och inspirera dina medarbetare – ställ upp individuella mål. Underskatta inte vikten av att hålla regelbundna samtal med dina medarbetare. Ett strukturerat och väl genomfört medarbetarsamtal kan många gånger utgöra grunden för måluppfyllnad, god arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatsen.

• Vilka är dina nyckelmedarbetare på arbetsplatsen? Hur kan dessa motiveras och kompenseras på ett rimligt sätt.

• Underhåll dina patient-, klient- och kundrelationer – undersök kundernas planer inför hösten för att på så sätt kunna erbjuda bästa service.

• Säkerställ att kunderna betalar sina fakturor tid. Det är inte rimligt att du som utförare eller leverantör ska "agera bank" åt dina kunder. Fundera på möjligheten att avtala om att ta ut dröjsmålsränta.

• Se över dina rutiner – gå igenom viktiga avtal och dokument. Kanske behöver anställningsavtalen ses över? Hur ser hyreskontraktet för lokalen ut? Behöver avtalet med min leverantör justeras?

• Var ligger värdet i företaget? – fundera på om du kan skydda firmanamn, varumärke eller design. Gör en konkurrentanalys.

• Har jag rätt försäkringsskydd och vad händer om olyckan är framme? Hur ser min ansvarsförsäkring ut? Har jag rätt företagsförsäkring? Vad gäller för mina anställda?

• Omge dig med goda rådgivare! Håll en löpande dialog med din revisor, branschorganisation och oss på Företagarna.

• Sist men inte minst: Försök att behålla sommarkänslan en stund till – hösten är lång nog som den är.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD