headphones newspaper video-player

Konkurrenten som vann lever inte upp till kraven!

Mitt företag har deltagit i en offentlig upphandling men blivit tvåa och inte fått ordern.Konkurrenten har enligt mig svarat ja på en massa krav som givit poäng i utvärderingen och lett till att de vann upphandlingen, men nu visar det sig när de löpande levererar varor att detta varit felaktigt och att de egentligen skull haft färre poäng och vi skulle vunnit upphandlingen, allt enligt mig.Vad kan jag göra?

Det verkar på din fråga som att den upphandlande myndigheten redan har träffat avtal med leverantören som vann upphandlingen. Då går det tyvärr inte att begära en överprövning av själva upphandlingen, det måste göras inom tio dagar från dagen efter det att beslut om tilldelning av kontrakt har skickats ut till berörda leverantörer.

Då tiodagarsfristen löpt ut återstår för en förfördelad leverantör att begära skadestånd genom att väcka talan i tingsrätt. Detta skall göras senast inom ett år från det att avtal slöts med den leverantör som vann upphandlingen. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD